عضو حزب اتحاد ملت: پذیرش تكثر سیاسی اولین اصل برای ایجاد تفاهم در جامعه است

تهران-ایرنا- عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: اولین اصل لازم برای عملی شدن ایده گفت و گوی سیاسی و ایجاد تفاهم در جامعه و در میان جناح ها و جریان های سیاسی ، پذیرش تنوع و تكثر و نگرش های متنوع سیاسی موجود در جامعه است.

آذر منصوری روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در پاسخ به این سوال كه بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشكیل جلسه ای در وزارت كشور با حضور دبیران كل احزاب مختلف ، ایده گفت و گوی سیاسی در دولت و وزارت كشور مطرح شد ، به نظر شما برای رسیدن به این هدف چه شرایطی باید فراهم شود گفت: مهمترین بحثی كه در اعتراضات قابل توجه بود این بود كه دولت به دنبال پاك كردن صورت مساله نبود بلكه بدنبال ریشه یابی علل بروز آن و آنچه كه امروز ما در فضای سیاسی و عمومی كشور با آن مواجه هستیم، است.
وی افزود: هرچند ممكن است كه این حس ، حس واقعی نباشد اما اعتراضات هفتم دی با توجه به گستره این اعتراضات كه بیش از 60 شهر از كشور را فرا گرفت خودش یك هشدار و زنگ خطری جدی برای آینده كشور است.
منصوری خاطرنشان كرد: رویكرد وزارت كشور در مواجهه با اعتراضات دی ماه و دراویش واقع بینانه بود.
عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت در ادامه گفت: اقدام وزارت كشور برای فعال كردن خانه احزاب به عنوان محل و كانونی كه جریان های سیاسی گردهم جمع شوند اقدامی مبتكرانه بوده است.
وی افزود: اگر این كانون به عنوان كانونی كه احزاب مختلف را گردهم آورده است جدی تر فعال شود و زمینه این نوع گفت و گوها شكل بگیرد یك قدم بزرگ برای دریافت دقیق صورت مساله و رسیدن به راهكارهایی است كه بتوانیم ناامیدی را كه در جامعه شكل گرفته به امید و حس ناامیدی را به حس امیدواری تبدیل كنیم.
منصوری گفت: امیدوارم خانه احزاب در این زمینه فعال تر از قبل شود و گفت و گوها را بیشتر از قبل توجه كند و بحث درباره این موضوع اعتراضات به یك جلسه ختم نشود.
عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت افزود: وزارت كشور هم به عنوان نهاد سیاسی دولت و دستگاه های زیرمجموعه دولت تلاش كند وارد این گفت و گوها شوند.
منصوری درباره «بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت وگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی همكاری و در نهایت، موضع گیری های مشترك درباره اصول كلی نظام، امنیت و منافع ملی» و این كه این بسترسازی چطور باید باشد تا بتواند به تفاهم ملی و رفع یا كاهش سوء ظن های موجود میان برخی جریانات سیاسی درون نظام كمك كند؟ گفت: اولین اصلی كه می تواند این ظرفیت را ایجاد كند پذیرش تنوع و تكثر و نگرش های متنوع سیاسی است كه در كشور ما وجود دارد.
وی افزود: حذف حتی یك بخش از این ظرفیت ها خود نقض آن مفاهمه ای است كه امروز كشور ما به آن نیاز دارد؛ بنابراین دولت و خانه احزاب كمك كنند كه این همدلی و تسامح و تساهل به نوعی در فضای سیاسی كشور عینیت پیدا كند.
عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت گفت: با گفتن و مطرح كردن، بدون این كه ما الزامات لازم را برای تحقق این گفت و گو فراهم كنیم آن مفاهمه دست یافتنی نیست.
وی یادآور شد: شكاف سیاسی امروز و گسست سیاسی یكی از جدی ترین شكاف هایی است كه اعتماد عمومی و امید به آینده را در كشور هدف گرفته است و لازمه بازگردان این اعتماد و پركردن این شكاف این است كه جریان های سیاسی خود ظرفیت پذیرش ، مدارا ، گفت و گو و تفاهم ملی را بالا ببرند .
منصوری ادامه داد: این كه جریان های سیاسی فكر كنند با متهم كردن رقیب می توانند این امید را به كشور برگردانند، این پاك كردن صورت مساله است.
عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت گفت: دولت و مجموعه اركان نظام اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی باید به این فكر كنند كه چگونه به این سوال پاسخ دهند كه ظرفیت امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بسته های امیدواری را به جامعه القا و تزریق كند كه اگر ما به این نرسیم به نظر می رسد این تفاهم ملی شكل نگرفته است.
وی ادامه داد: شاید سوال اصلی كه در حین گفت وگوها به آن پاسخ دهیم این باشد كه با توجه به این كه می پذیریم امروز جامعه ما حس ناامیدی و یاس دارد از چه طریق و راهی می توانیم این ناامیدی را به امید تبدیل كنیم.
منصوری گفت: حقایق سال های 88 تا 92 هم یكی پس از دیگری در حال روشن شدن است. با روشن شدن حقایق و با كنار رفتن این پرده ها در این شرایط رفع حصر می تواند بارقه های امید را به جامعه القا كند.
عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت در ادامه به موضوع پوشش زنان در كشور اشاره كرد و گفت: موضوعی به نام پوشش زنان كه متاسفانه امروز مساله حكومت و حاكمیت شده ، خود زمینه های ناامیدی و اعتراض را در كشور فراهم می كند و ما نمی توانیم صورت مساله را پاك كنیم.
وی افزود: البته رویكرد دولت و مجموعه حاكمیت به دنبال پاك كردن صورت مساله نیست كه این باید استمرار داشته باشد و همه تلاش كنیم به گفت و گوهای بیشتر و دریافت مشترك از واقعیت های موجود در كشور و هم رسیدن به رهیافت های مشترك برای حل مشكلات كشور برسیم.
سیام**1058 /1449