150هزار معلول كشور در نوبت دريافت مستمري قرار دارند

شهركرد-ايرنا- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت:هم اكنون بيش از 150 هزار معلول در نوبت دريافت مستمري دايم قرار دارند كه اين تعداد داراي معلوليت شديد و نياز به دريافت مستمري دايم هستند اما اجراي آن نيازمند تامين اعتبار است.

حسين نحوي نژاد روز شنبه در سفر به شهركرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون بيش از يك ميليون معلول در نوبت دريافت خدمات مختلف از جمله مسكن، اشتغال، خدمات توانبخشي هستند كه به دلايل مختلف از جمله كمبود اعتبار و نبودن زيرساخت ها از دريافت اين خدمات محرومند.
وي با اشاره به قانون جامع حمايت از معلولان افزود: راهكارهايي براي اجرايي اين قانون تهيه شده و اميد است مصوبه اجراي اين راهكارها در مجلس به تصويب برسد.
نحوي نژاد افزود: با تصويب اين راهكارها بخش عمده مشكلات اين قشر از جمله دريافت خدمات در بخش هاي مختلف، ارايه هزينه خدمات توانبخشي و توانپزشكي در قالب بسته هاي سلامت تامين مي شود.
وي اظهار كرد:هم اكنون حق دريافتي و مستمري مددجويان 20 درصد دستمزد است كه اميد است مستمري اين افراد افزايش پيدا كند.
وي با اشاره نامناسب بودن اماكن عمومي و خصوصي افزود: براساس تحقيقات انجام شده طي 3 سال تنها 25 تا 30 درصد اماكن عمومي مناسب سازي شده است.
معاون توانبخشي بهزيستي گفت: بيشترين ميزان مناسب سازي اماكن در بخش دولتي است و براساس قانون جديد كساني كه در اين زمينه همكاري نكنند مجازات خواهند شد.
به گفته وي، هم اكنون يك ميليون و 300 هزار معلول در كشور زيرپوشش بهزيستي هستند كه 5 درصد اين افراد داراي معلوليت شديد هستند و 35 درصد معلولان زيرپوشش زن و 65 درصد مرد هستند.
به گزارش ايرنا، معاون توانبخشي بهزيستي كشور به منطور شركت در آيين افتتاحيه جشنواره منطقه اي تئاتر معلولان به شهركرد سفر كرد.
اين جشنواره از 12 تا 15 اسفندماه بااجراي 20 اثر برتر از هنرمندان 6 استان كشور اجرا مي شود.
/2097/7360