شناسايي قوانين و رويه هاي مخل كسب و كار در خراسان رضوي

مشهد- ايرنا- مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي گفت: با هدف بهبود فضاي كسب و كار تاكنون 107 قانون و رويه مخل كسب و كار در حوزه سرمايه گذاري اين استان شناسايي و به مراجع ذيربط جهت اصلاح قوانين و رويه ها ارسال شده است.

شكوه ميرشاهي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: همچنين در اين راستا 293 فرآيند اخذ مجوز در خراسان رضوي شناسايي و شفاف سازي شده است.
وي 'استعلامها و اخذ مجوزها را از عوامل مهم مخل فضاي كسب و كار ذكر و بيان كرد: از همين رو مركز ملي پايش فضاي كسب و كار اقدامات اساسي را در راستاي اصلاح فرايند اخذ استعلامها و شفاف سازي فرايندهاي شروع كسب و كار در حوزه اخذ مجوزات در دستور كار خود قرار داده است.
مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي راه اندازي چهار سامانه ملي از جمله سامانه هاي اطلاع رساني مجوزهاي كشور(سام)، سامانه الكترونيكي دريافت شكايتها، انعكاس و پيگيري رسيدگي به شكايتهاي متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار(دادور)، مركز تماس فوريتهاي كسب و كار(ياور) و پايگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات كشور(نما) را از جمله اقدامات مركز ملي پايش فضاي كسب و كار كشور برشمرد.
وي افزود: تاكنون از اين چهار سامانه، سامانه دادور در خراسان رضوي راه اندازي شده و در مرحله نخست آن تمام دستگا‌هاي اجرايي در سطوح مختلف مكلف هستند نسبت به معرفي نمايندگان خود براي عضويت در اين سامانه اقدام كنند.
ميرشاهي ادامه داد: بر اساس ماده 7 قانون سياستهاي كلي اصل 44 مسئوليت رسيدگي به اعتراضها و شكايتهاي متقاضيان اخذ مجوز فعاليتهاي اقتصادي بر عهده استاندار هر استان است. اما به جهت حذف ستاد سرمايه گذاري سابق و در جهت انجام كار كارشناسي و شتاب در رسيدگي، اين مسئوليت به كارگروهي تحت عنوان 'كارگروه سياستگذاري و رفع موانع سرمايه گذاري' به رياست معاون اقتصادي استانداري و دبيري اداره كل امور اقتصادي و دارايي تفويض شده است.
وي گفت: علاوه بر شناسايي قوانين و رويه هاي تاكنون اقدامات موثري از جمله ايجاد مركز مستقل خدمات رساني زير يك سقف به سرمايه گذاران داخلي و خارجي با حضور 10 نماينده تام الاختيار دستگاههاي اجرايي و نيز راه اندازي سامانه الكترونيكي پنجره واحد سرمايه گذاري براي ارائه مجوزهاي لازم در خراسان رضوي انجام شده اند.
مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي راه اندازي سامانه الكترونيكي ثبت و رسيدگي به شكايات متقاضيان سرمايه گذاري، به روزرساني سايت مركز خدمات سرمايه گذاري استان به سه زبان، شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري استان و چاپ كتاب و ارائه نسخه الكترونيك آن را از ديگر اقدامات اين اداره كل در جهت بهبود فضاي كسب و كار برشمرد.
وي درباره ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي نيز گفت: از ابتداي امسال تاكنون 500 ميليون دلار مجوز سرمايه خارجي در خراسان رضوي صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 3.5 برابر بيشتر شده است.
ميرشاهي افزود: هم اينك 15 طرح ديگر در حوزه سرمايه گذاري خارجي به ارزش 11 ميليون دلار در دست بررسي است كه با تصويب آنها ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در خراسان رضوي تا پايان امسال به رقم مطلوبي مي رسد.
7489/1858