عملكرد ضعيف مالي دستگاه هايي اجرايي يزد به وزارتخانه گزارش مي شود

يزد - ايرنا - استاندار يزد گفت: عملكرد هر دستگاهي كه در جذب بودجه اسناد خزانه ضعيف عمل كند، محرمانه براي وزارتخانه مربوط به عنوان سوء مديريت شخص مدير در استان ارسال مي شود.

محمود زماني قمي، روزشنبه در دوازدهمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به گزارش عملكرد استان در جذب بودجه اسناد حزانه اسلامي تصريح كرد: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري از امروز با كاهش فعاليت ها، نسبت به راه هاي جذب بيشتر اعتبار اين اسناد توسط دستگاه ها تمركز كند.
رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در باره فعاليت كارگروه واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي هم اظهار كرد: دستگاه ها در واگذاري طرح ها به جذاب بودن آن ها براي بخش خصوصي هم توجه داشته باشند.
زماني قمي تأكيد كرد: بخش خصوصي دستوربردار نيست، عمدتا به دنبال سود مجموعه خودش است، به منظور كنترل نقدينگي در استان ، در طرح هاي نيمه تمام جذابيت ايجاد كرد تا اين بخش براي مشاركت ، ترغيب شود.
وي با اشاره به لزوم تشكيل جلسه شوراي برنامه ريزي در هفته آينده تاكيد كرد: دستگاه هايي كه در جذب اعتبارات و واگذاري طرح هاي نيمه تمام ضعيف عمل كنند، لزومي ندارد مورد تمجيد قرار گيرند بلكه بايد عملكرد ضعيف آنها به مركز گزارش شود.
همچنين سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با تشريح برخي مشكل دستگاه ها در جذب اعتبارات اسناد خزانه، يادآور شد: مديران دستگاه هاي اجرايي فكر مي كنند اعتبار اسناد تا پايان تيرماه در اختيار آنهاست به همين دليل پروژه هاي كوچك ارائه مي كنند.
محسن صادقيان افزود: دستگاه هايي براي جذب اعتبارات اسناد موفق هستند كه پروژه هاي بزرگ معرفي كنند و ساير دستگاه ها بايد هرچه سريعتر با تجميع طرح هاي كوچك و معرفي طرح هاي بالاي يك ميليارد ريال براي جذب اسناد اقدام كنند.
همچنين رئيس خزانه معين يزد با ارائه گزارشي از وضعيت اسناد خزانه اسلامي گفت: امسال از 2 هزار و 30 ميليارد ريال سهم استان از خزانه اسلامي، تنها 300 ميليارد ريال آن جذب شد.
سعيد نورايماني افزود: در حالي كه يزد در پايان سال 95 رتبه نخست ملي جذب اين اسناد را داشت.
وي تاكيد كرد: مشكل اصلي در ناشناخته بودن اسناد براي مديران دستگاه ها و عادت مجموعه ها به اجراي طرح ها با پول نقد است.
وي پيشنهاد كرد: با بازنگري در تخصيص اعتبار سال آينده ، توجه به طرح هاي داراي ظرفيت در تخصيص در اولويت باشد و توجه ويژه اي به مقوله اسناد تهاتر نيز انجام شود.
همچنين در اين نشست گزارشي از روند تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارائه شد.
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد در باره اعتبارات عمراني گفت: اين اعتبارات در سال 1395 ، سه هزار و 690ميليارد ريال بود كه يك هزار و 760 ميليارد ريال آن معادل 47.7 درصد تخصيص يافت.
محمدرضا نبي ميبدي، افزود: سال 96 اين اعتبار با رشد بسيار بالايي به پنج هزار و 90 ميليارد ريال افزايش يافت كه تاكنون 2هزار و 380 ميليارد ريال آن معادل 46.8 درصد اختصاص يافته است.
وي در عين حال با تأكيد بر لزوم مداراي دستگاه هاي اجرايي با افراد شاكي به منظور كاهش شكايت از دستگاه هاي اجرايي، خواستار اجراي مصوبه شوراي اداري براي كمك به ايتام شد.
در اين جلسه گزارشي از روند واگذاري طرح هاي نيمه تمام ، وضعيت انتقال آب استان ، آخرين وضعيت اعتبار ابلاغي به استان ارائه شد و در پايان نيز در باره پيشنهادات كارگروه تخصصي امور زيربنايي رأي گيري شد.
1968/ 2047