تدوین آیین نامه قانون مقابله با تقلب در آثارعلمی

تهران- ایرنا- «محسن شریفی» مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: در پی ابلاغ قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثارعلمی، كمیته اخلاق پژوهش را در وزارتخانه تشكیل و پیش نویس آیین نامه اجرایی این قانون تهیه شده است.

به گزارش خبرنگارعلمی ایرنا، قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی شهریور گذشته و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به امضای رییس جمهوری رسید.
ماده واحده این قانون حاكیست: تهیه،‌ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله،‌ پایان نامه، مقاله،‌ طرح پژوهشی،‌ كتاب،‌ گزارش یا سایر آثار مكتوب و یا ضبط شده پژوهشی - علمی و یا هنری اعم از الكترونیكی و غیر الكترونیكی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه كل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتكب یا مرتكبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.
اما با انتشار اخبار فراوانی در مورد تقلب یك عضو هیات علمی در انتشار مقاله در نشریات خارجی بسیاری رسانه ها در مورد آیین نامه اجرایی این قانون و معطل ماندن اجرای آن به دلیل نبود آیین نامه سوالاتی را مطرح كردند.
شریفی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد تلاش ها برای جلوگیری از تقلب در آثار علمی و پژوهشی با اشاره به ابلاغ قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی شهریور جاری توسط رییس جمهوری گفت: بعد از این كمیته اخلاق پژوهش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل شد.
وی ادامه داد: این كمیته در گام اول آیین نامه اجرایی این قانون را به شكلی تدوین كرد كه متناسب با مواد قانون و نیاز دانشگاه ها در حوزه اخلاق پژوهش و رسیدگی به تخلفات علمی را به خوبی پوشش دهد.
مدیر كل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در مورد تركیب این كمیته گفت: تعدادی از معاونان پژوهشی دانشگاه ها و اعضای هیات علمی حقوقی و پژوهشی در این كمیته حضور دارند و پیش نویس آیین نامه تهیه و به حوزه حقوقی وزارت علوم ارایه شد كه در تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت دادگستری آن را باید نهایی كرد.
شریفی گفت: دومین اقدام كمیته این بود كه چارچوب و دستورالعمل تشكیل كمیته های اخلاق پژوهش در همه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم را نوشته و خیلی از دانشگاه ها آن را تشكیل دادند.
وی در مورد وظیفه این كمیته ها گفت: كمیته ها موارد شكایت و اعتراضات را بررسی می كنند و گزارش كارشناسی دقیق در دانشگاه برای كمیته های انضباطی و هیات های انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی می نویسند.
شریفی ادامه داد: بنابراین هیات های انضباطی و انتظامی می توانند در صورت دریافت شكایت در این زمینه به گزارش كمیته های اخلاق پژوهش در دانشگاه تكیه كنند و مطمین باشند كار كارشناسی صورت گرفته است. این امر در مورد دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه و كاركنان دانشگاه ها هست.
وی در مورد زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی گفت: حوزه حقوقی مسئول این كار است و انتظار داریم به زودی ابلاغ شود.
علمی**9157**1368