فرمانداري گناوه از برگزاري جشنواره اقوام ايراني حمايت مي كند

گناوه- ايرنا- فرماندارگناوه گفت: با توجه به اينكه برگزاري جشنواره هاي اقوام ايراني نشاط اجتماعي را به دنبال دارد، اين فرمانداري براساس تاكيد دولت از برگزاري اين جشنواره ها حمايت مي كند.

به گزارش ايرنا، سيدعلي پاك نژاد روز پنجشنبه در نشست ستاد هماهنگي خدمات سفر اين شهرستان افزود: برگزاري جشنواره اقوام ايراني درقطب گردشگري استان بوشهرزمينه حضور هرچه بيشتر ميهمانان نوروزي را به دنبال دارد.
وي تصريح كرد: جشنواره اقوام ايراني زمينه ساز آشنايي مردم ساير استانها با فرهنگ و رسم ورسوم ديگر اقوام مي شود.
پاك نژاد اظهاركرد: به منظور برگزاري جشنواره اقوام ايراني در گناوه مراحل قانوني بايد طي ومتوليان برپايي اين آئين از ظرفيت هاي مختلف اين شهرستان از جمله صنايع دستي استفاده كنند.
فرماندارگناوه گفت: با توجه به اينكه اين شهرستان در طول سال پذيراي جمعيت زيادي ازاقصي نقاط كشوراست، مسئولان استان دراختصاص بودجه گردشگري به اين منطقه توجه بيشتري داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون ازمحل فصل گردشگري اعتباري به شهرستان گناوه اختصاص نيافته است گفت: باتوجه به ارتقاي دفتر ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين شهرستان به اداره انتظار مي رود در تخصيص اعتبار توجه جدي به اين شهرستان شود.
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهرنيزگفت: شهرستان گناوه به دليل ظرفيتها و قابليتهاي قابل توجه در بازار و ساحل هرسال درنوروزپذيراي جمعيت زيادي از مسافران و گردشگران است.
نجمه پورمقدم افزود: جشنواره اقوام و سفره ايراني در احياي سنت هاي قديمي مردم منطقه و ايجاد همدلي بين اقوام مختلف تاثير گذار است.
وي اظهار كرد: در صورت همكاري مسئولان شهرستان گناوه تلاش مي شود جشنواره اقوام و سفره ايراني تا قبل از آغاز تعطيلات نوروز در اين شهرستان برگزار شود.
پورمقدم بيان كرد: تلاش مي شود جشنواره اقوام ايراني در شهرستان گناوه با هدف معرفي هرچه بيشتر اين شهرستان پوشش تصويري و رسانه اي خوبي داده شود.
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر از مسئولان كميته هاي ستاد خدمات سفر گناوه خواست تا نشست و عملكرد حوزه هاي خود را به دبيرخانه ستاد مركزي ارايه دهند.
شهرستان گناوه در 100 كيلومتري شمال مركز استان بوشهر قراردارد.
6047/6164