نظام مهندسي كشاورزي خراسان شمالي 964 شغل ايجاد كرد

بجنورد- ايرنا- رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي گفت: در سال جاري براي 964 نفر دانش آموخته بخش كشاورزي در حوزه هاي مختلف از جمله نظام دامپروري، گلخانه، گياه پزشكي و امور اراضي شغل ايجاد شد.

به گزارش ايرنا حسن نامجو پنجشنبه در گفت گو با خبرنگار ايرنا شمار اعضاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اين استان را دو هزار و 500 نفر عنوان و بيان كرد: اعضاي زير مجموعه اين سازمان در 20 رشته حوزه هاي زراعت، باغداري، دامپروري، منابع طبيعي، جنگل داري، محيط زيست و ساير در 177 شركت فعال هستند.
وي افزود: از مجموع اين اعضا كارت يك هزار و 100 نفر تمديد شده و مابقي نيز تاكنون مقدور نشده است.
نامجو گفت: برخي از مسئولان جلوي اشتغال در اين حوزه را مي گيرند از آنان همكاري و مشاركت در اين بحث را مي خواهيم.
وي بر آموزش و مهارت دانش آموخته هاي بخش كشاورزي تاكيد كرد و گفت: اين امر يكي از اولويت هاي سازمان نظام مهندسي كشور است كه در اين راستا بايد تلاش كنيم تا براي دانش آموخته هاي بخش كشاورزي اشتغال ايجاد كنيم.
وي اظهار كرد: در سال 96، هفت هزار و 688 نفر روز دانش آموخته هاي بخش كشاورزي در زمينه هاي مختلف آموزش ديدند.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي گفت: در سال جاري تعداد زيادي پروانه براي ايجاد گلخانه، پرورش قارچ، دامپروري و مجوز هاي محيط زيستي و ساير صادر شده است.
وي با بيان اينكه كشاورزي اين استان از كمبود دانش فني رنج مي برد افزود: بايد ساز و كارهاي قانوني فراهم شود تا نيروهاي دانش آموخته در بخش كشاورزي به كار گيري شوند تا دانش فني در اين حوزه ايجاد شود و به بستر توليد كمك كند.
هم اكنون 2 هزار و 500 دانش آموخته در رشته هاي مرتبط با بخش كشاورزي عضو سازمان نظام مهندسي اين استان هستند كه به كشاورزان مشاوره هاي فني و خدماتي ارائه مي دهند.
به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي 70 درصد دانش آموخته هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در اين استان بيكار هستند.
همچنين 700 نفر هم در رشته هاي مرتبط با منابع طبيعي در اين استان وجود دارد كه از اين تعداد نيز 70 درصد جوياي كار هستند.
تنها 6 درصد از فعالان بخش كشاورزي داراي سواد علمي هستند كه از اين تعداد تنها يك درصد تحصيلات آنان تخصصي و مرتبط با بخش كشاورزي است.
بخش عمده اي از كشاورزان و دامداران كم سواد هستند كه براي بحث هاي علمي و فني نيازمند مشاوره هستند.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح 300 هزار هكتار كشتزاز است كه 82 هزار بهره بردار در اين بخش مشغول به فعاليت هستند.
3007/ 6042