گفتمان دفاع مقدس زمينه مناسب براي نهادينه سازي فرهنگ جهاد و ايثار

كرج- ايرنا- مدير آموزش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور با اشاره به تاثير گفتمان سازي در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جديد، گفت: گفتمان دفاع مقدس زمينه مناسب براي نهادينه سازي فرهنگ جهاد و ايثار است.

به گزارش ايرنا، سرهنگ احمد يارمحمدي روز پنجشنبه در پانزدهمين هم انديشي اساتيد درس آشنايي با دفاع مقدس استان البرز كه در سالن جلسات فرماندهي سپاه استان البرز برگزار شد، افزود: در سياست‌هاي برنامه 20 ساله نظام جمهوري اسلامي، نهادينه و فرهنگ سازي دفاع مقدس در انديشه و باور مردم و مسئولان كشور ديده شده است.
وي اظهار داشت: حوزه دفاع مقدس به قدري غني است كه توان بازآفريني در نهادينه و فرهنگ سازي در بين جوانان، دانشجويان و مردم را دارد.
وي گفت: ميل به جهاد يك ثروت عظيم فرهنگي است كه در كل دنيا قوي ترين اين ميل در كشور ما وجود دارد به طوريكه ايستادگي در مقابل ظلم يك ثروت عظيم فرهنگي است كه بازدارندگي ايجاد مي كند.
يارمحمدي با بيان اينكه ما اكنون ساز و برگ خوبي داريم ، اظهار داشت: در 8 سال جنگ تحميلي ميل به جهاد در بدنه نيروهاي مسلح و مردم ايجاد شد و از ابزار موجود در كشور استفاده شد.
وي با تاكيد بر اينكه اگر ميل به جهاد نباشد كسي شاسي موشك نمي كشد، افزود: اين ثروت عظيم فرهنگي بايد شناسايي و معرفي شود و اگر در دفاع مقدس مقابل دشمنان نمي ايستاديم ، پس از آن نمي توانستيم نفس بكشيم.
مدير آموزش بنياد حفظ آثار كشور با اشاره به اينكه بخشي بزرگي از اين نهادينه سازي بايستي از پيش دبستاني آغاز و تا مرحله عالي ادامه يابد، بيان داشت: بايد سازو كار براي آن تعريف شود و به رغم مخالفت ها براي آن تلاش شود.
وي افزود: هدف از گفتمان سازي اين است كه خسارت بد و زيان نبينيم زيرا بالاترين خسارت شخم زدن كشور نيست بلكه اين است كه هر چه داريم پاك شود و چيز جديدي جايگزين شد كه نشان مي دهد بالاترين خسارات خسارت معنوي است نه مادي.
يارمحمدي تصريح كرد: اگر مي خواهيم خسارت اصلي را نبنيم نياز است كه يك عزم ملي به وجود آيد ضمن اينكه يك عادل بالا سر كشور باشد.
وي گفت: با اين مفاهيم از يك هولوكاست واقعي جلوگيري مي كنيم، هولوكاستي كه در كشور ما مي تواندفاجعه اي را داشته باشد.
اين مسئول با بيان اينكه بعضي از واقعيت ها را راحت منعكس مي كنيم ولي بعضي ها با انگ آن را رد كرده و به تمسخر مي گيرند، افزود: ما سند قطعي داريم ولي در كتب درسي از ابتدا تا انتهاي تحصيل چيزي در آن ديده نمي شود كه اين يك هولوكاست واقعي است.
وي اضافه كرد: اگر در حوزه فكر و انديشه مردم اتفاقي بيفتد و در باور مردم نهادينه شود و به گفتار تبديل شود قابل تامل است.
مدير آموزش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور گفت: در 20 ترم تحصيلي نهادينه سازي دفاع مقدس به آن رسيده ايم و در حوزه دفاع مقدس بايستي ضمن تلاش براي نهاينه سازي، خط مشي و راهبردهاي بزرگان را مد نظر قرار دهيم.
وي به كلاس هاي درس آشنايي با دفاع مقدس از ابتداي تشكيل آن تا كنون اشاره كرد و افزود: از سال 87 تا آذر سال 94 تعداد 29 كارگاه تربيت مدرس براي بيش از 3 هزار داوطلب تدريس برگزار شد.
يار محمدي اضافه كرد: همچنين بيش از 4 ميليون طلبه، دانشجوو كارمند دولت از مهر 87 تا بهمن 96 اين درس را گذارنيده اند ضن اينكه در هر سال دو نيمسال تحصيلي بيش از 300 هزار نفردر اين كلاس ها شركت كرده كه در هر نوبت تحصيلي بيش از 4 هزار كلاس در سراسر كشور برگزار مي شود.
وي خطاب به اساتيد اين درس گفت: شما موفق شديد حجابي را از روي ذهن، فهم و درك دانشجويان برداريد و اين حجاب اگر درست برداشته شود نوراني است و اگر اين حجاب ظلماني شود آثار و تبعات خاص خود را دارد.
6156/ 6155