كسب رتبه برتر استاني  بيمارستان فوق تخصصي البرز

كرج - ايرنا- مسئول واحد اعتبار بخشي و كيفيت بيمارستان فوق تخصصي البرز مستقر در كرج با اشاره ازريابي هاي مستمر از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي گفت: اين بيمارستان امسال رتبه برتر كبفيت و رعايت شاخص ها در سطح بيمارستان هاي استان البرز را به خود اختصاص داد.

منيژه شكور روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه بيمارستان فوق تخصصي بيش از 50 قسمت درماني و تخصصي دارد ، اظهار داشت: اين بيمارستان قبل از هرگونه نظارت از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، برنامه خود ازريابي در بخش هاي مختلف به اجرا در آورده است.
مسئول واحد اعتباربخشي و كيفيت بيمارستان فوق تخصصي البرز ادامه داد: طبق برنامه، اين واحد قوانين ، الزامات از لحاظ زير ساختي ، فرايند ي ، مستند سازي و عملكرد بخش هاي مختلف درماني و اداري را مورد رصد و ارزيابي قرار مي دهد.
شكور با بيان اينكه خودارزيابي ها در 2 بخش كاركنان و بيماران انجام مي شود، گفت: در بخش كاركنان و پزشكان ، كاستي ها و نواقص بررسي و در سطح مديران و اجرايي نسبت به اصلاح آنها تصميم گيري مي شود.
وي به نظارت ها در بخش بيماران اشاره كرد و اظهار داشت: دراين بخش بيماران سرپايي و بستري به صورت جداگانه وضعيت خدمات دهي به آنان و رضايمندي آنها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
مسئول واحد اعتبار بخشي و كيفيت بيمارستان فوق تخصصي البرز تصريح كرد : اين واحد با توزيع پرسشنامه در بين بيماران سرپايي ، بيماران بستري و همراهان بيماران نظرات آنان را در خصوص چگونگي خدمات و نحوه تكريم ارباب و رجوع از سوي پرسنل بيمارستان ارزيابي مي شود.
وي با بيان اينكه در اين واحد علاوه بر نحوه خدمات پزشكي و درماني ، چگونگي برخورد كاركنان اداري از سطح نگهباني تا بالاترين سطوح مورد ارزيابي قرار مي گيرد، گفت: با بررسي نتايج داده ها نسبت به رفع نواقص و كاستي ها اقدام مي شود.
شكور با بيان اينكه مسئولان بيمارستان فوق تخصصي البرز درصدد هستند تا ضمن ارتقاي خدمات ، ميزان رضايتمندي ارباب و روج را در تمام بخش ها به بالاتر از 80درصد برسانند ، گفت: اكنون در بخش بستري بيش از 80 درصد بيماران از نحوه خدمات دهي بيمارستان رضايت دارند كه اين موضوع به گواهي مستندات اعلام مي شود.
مسئول واحد اعتبار بخشي و كيفيت بيمارستان البرز يادآور شد كه اين واحد هر سه ماه يك بار نتايج داده ها در بخش هاي ارباب و رجوع و كاركنان را بررسي و نتايج را براي تصميم گيري به مديران عالي بيمارستان منعكس مي كند كه اين خود ارزشيابي ها موجب شده تا بيمارستان فوق تخصصي البرز در سطح استان رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
اين مسئول تعداد مراجعه كنندگان به بخش اورژانس بيمارستان فوق تخصصي البرز را روزانه بيش از 3 هزار نفر اعلام كرد و گفت: درمانگاه اين بخش به نسبت تعداد مراجعه كنندگان كوچك بوده كه اقدامات اصلاحي و توسعه اي در دست انجام است.
بيمارستان فوق تخصصي البرز به تمام بيمه شدگان تامين اجتماعي خدمات رايگان درماني ارائه مي دهد كه جمعيت بيمه شدگان تامين اجتماعي استان البرز نزديك به يك ميليون و 500 هزار نفر اعلام شده است.
اين بيمارستان فوق تخصصي علاوه بر بيمه شدگان تامين اجتماعي استان البرز به بيماران ساير مناطق كشور خدمات درماني ارائه مي كنند ، ضمن اينكه بيماران داراي ساير بيمه ها و عادي از خدمات آن بهره مند هستند.
7410/ 6155