هدف گذاري براي جمع آوري 10 ميليون سند دفاع مقدس در طول برنامه ششم

كرج- ايرنا- معاون هماهنگ كننده بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور با اشاره به جمع آوري تعداد زيادي سند ماندگار هشت سال دفاع مقدس، گفت: در طول برنامه ششم براي جمع آوري 10 ميليون سند هدف گذاري شده است.

به گزارش ، محمدتقي عصار روز پنجشنبه در حاشيه پانزدهمين هم انديشي اساتيد درس آشنايي با دفاع مقدس استان البرز در جمع خبرنگاران افزود: براساس برآوردهاي اوليه بر اين باور هستيم كه بيش از اين تعداد مي توانيم سند را جمع آوري كنيم.
وي با بيان اينكه وظيفه اصلي سازمان اسناد بنياد حفظ آثار حفظ و نگهداري اسناد است، اظهار داشت: جمع آوري و نگهداري اسناد كار بسيار پيچيده اي است كه نياز به رعايت برخي اصول دارد.
وي گفت: درحوزه نشر سازمان هاي مختلفي همچون سازمان هنري، سازمان ادبيات و توليد كتاب و فيلم دفاع مقدس در حال فعاليت هاي ويژه هستند.
عصار بيان داشت: يكي از ماموريت هاي اصلي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس اين است كه از تحريف جلوگيري شود و آنچه را كه در جنگ رخ داده با همان واقعيت در سطح جامعه و براي آيندگان نشر داده شود.
وي تاكيد كرد: جنگ واقع شد ، دفاع مقدس صورت گرفت و مردم ايران پيروز شدند اما اگر اين واقعيت تحريف شود يا بخش هايي از آن طور ديگري جلوه داده شود بسيار سخت است و اين موضوع يكي از ماموريت هاي ماست تا واقعيت جنگ همچنان بماند.
معاون بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس يكي از عناصر و آفت هاي دفاع مقدس را فراموشي عنوان كرد و افزود: فراموشي يكي از آفت هاي بزرگ همه ي پيروزي ها و موفقيت هاي كشورهاست منجمله ما كه فراموش نكنيم كه چگونه دفاع كرديم و آن را بايد به نسل آينده انتقال دهيم.
وي گفت: حفظ ، نگهداري و نشر ارزش هايي كه ملت ما دارند يكي از بهترين راه هايي است كه تحول و توسعه را در كشورتضمين و آينده بهتري را براي جوانان ترسيم مي كند.
عصار ادامه داد: امروز قله ارزش هاي ما در دفاع مقدس متبلور است و طبيعي است كه اگر ما آينده كشور را بخواهيم بايد ارزش هاي دفاع مقدس را در ميان جامعه نشر دهيم و به آن بپردازيم و اين يك كار بزرگي است كه بايد انجام دهيم .
وي با بيان اينكه دفاع مقدس در واقع گنج عظيمي است كه ما بايد استخراجش كنيم تا همه از آن منتفع شوند.
6156/ 6155