طرح پرستاري در منزل منتظر تصويب در شوراي عالي بيمه است

آبادان - ايرنا - معاون پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: طرح پرستاري و مراقبت در منزل منتظر تصويب از سوي شوراي عالي بيمه است.

مريم حضرتي روزچهارشنبه در نشست هم انديشي باليني مديران خدمات پرستاري سراسر كشور در هتل كاروانسراي آبادان اظهاركرد: 75 درصد كار اين طرح انجام شده و منتظر تصويب آن از سوي شوراي عالي بيمه براي تعيين تعرفه پرستاري هستيم تا مردم بتوانند از اين طرح استفاده كنند.
وي از طرح هاي مركز جامعه خدمات پرستاري و مراقبت هاي تسكيني، به عنوان طرح هاي معاونت پرستاري براي ارتقاي خدمات پرستاري در كشور نام برد و گفت:85 درصد از كارهاي مراقبت هاي تسكيني با مشاركت معاونت درمان وزرات بهداشت در حال انجام است و نخستين دوره آموزشي آن نيز برگزار شده است.
وي از برگزاري نخستين دوره آموزشي پرستاران كشور براي توانمندي آنها در مواقع بحران خبر داد و افزود: نخستين دوره آموزشي طرح ملي پرستاري بحران در بهمن امسال برگزار شد تا در زمان بحران، پرستاران توانمندي داشته باشيم.
حضرتي با اشاره به فعاليت 140هزار پرستار در سراسر كشور اظهاركرد: برنامه ششم توسعه كشور، تاكيد بر پرستاري جامعه نگر دارد.
وي توضيح داد:در پرستاري جامعه نگر، سعي مي شود پرستاري را از راهروهاي تنگ بيمارستان خارج و آن را به سطح جامعه بكشيم تا مردم طعم مراقبت هاي پرستاري را لمس كنند.

** با استانداردهاي پرستاري فاصله داريم
معاون پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت:استاندارد هر سه تخت بيمارستاني، يك پرستار، و هر سه پرستار، يك كمك پرستار است كه هم اكنون با استانداردها آن فاصله داريم.
وي اظهاركرد: هم اكنون به ازاي هر تخت بيمارستاني، هفت دهم پرستار وجود دارد كه بايد به يك و هشت دهم برسيم و براي برطرف كردن اين مشكل درصدد هستيم با همكاري معاونت توسعه وزارات بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور كمبود پرستار در بيمارستان ها و مراكز درماني را برطرف كنيم.
حضرتي گفت:براي برطرف كردن كمبود پرستار نياز به زمان و فرصت داريم ضمن اينكه اگر وضعيت پرداخت بيمه ها به دانشگاه ها تسهيل شود دانشگاه ها مي توانند نيروي بيشتري را جذب كنند.
وي افزود:براي ماندگاري پرستاران در مناطق محروم نيز پيشنهاداتي داده شده تا تسهيلاتي براي آنها در نظر گرفته شود.
معاون پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اظهار كرد:پرستاري كار شاق و سختي است و پرستاران كشور به خوبي در حال كار در مراكز درماني و بيمارستاني هستند.
نشست هم انديشي باليني مديران خدمات پرستاري سراسر كشور هر 2 ماه يك بار در يكي از شهرهاي كشور برگزار مي شود.
3015/ 6037

سرخط اخبار استان‌ها