بهسازي و مقاوم سازي حدود 2 هزار واحد مسكوني در چالدران

اروميه– ايرنا– رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي چالدران گفت: يكهزار و 950 واحد مسكوني در 180 روستاي اين شهرستان بهسازي و مقاوم سازي شده است.

به گزارش ايرنا حسن شعباني روز سه شنبه در بازديد از واحد هاي مسكوني بهسازي شده در روستاي گل اشاقي اين شهرستان افزود: از ابتداي سال جاري 300 واحد در اين شهرستان بهسازي شده و 200 واحد نيز در اوايل سال آينده به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به اينكه 31 درصد واحدهاي مسكوني روستايي اين شهرستان مقاوم سازي شده است، اضافه كرد: بنياد مسكن اين شهرستان علاوه بر بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي، يكهزار و 500 واحد مسكوني را در شهرهاي چالدران و آواجيق مقاوم سازي كرده است.
وي اظهار كرد: كارمزد تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي پنج درصد و با بازپرداخت 15 ساله است و همه روستاييان مي توانند از اين تسهيلات با مبالغ 200 و 180 ميليون ريال بهره مند شوند.
به گزارش ايرنا روستاييان اين شهرستان مي توانند براي استفاده از تسهيلات بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني به بنياد مسكن چالدران مراجعه كنند.
در مجموع هفت هزارو 150 واحد مسكوني روستايي در شهرستان چالدران وجود دارد كه 31 درصد آن مقاوم سازي شده است.
در مجموع 2 هزار و 725 روستاي داراي سكنه در آذربايجان غربي وجود دارد كه 2 هزار و 200 روستا از آنها بالاي 20 خانوار است و نقشه طرح هادي در همه اين روستاها اجرا شده است؛ طرح هادي روستايي با هدف ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان، هدايت فيزيكي روستاها و تامين عادلانه امكانات انجام مي گيرد.
پايه چنين طرح هايي در كشور از سال 1362 هجري شمسي و تحت عنوان روان بخشي روستاها در يكي از نقاط روستايي شهرستان شهركرد و توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت به اجرا گذاشته شد و در سال هاي بعد به خصوص از سال 1366 هجري شمسي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با جديت تمام پيگيري شد.
تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله اهداف مورد نظر در طرح هاي مذكور است.
اين استان مرزي داراي سه ميليون و 265 هزار نفر جمعيت است كه 34.6 درصد از آن در مناطق روستايي و 65.4 درصد در مناطق شهري سكونت دارند.
2093/8135