سیاست ایران در دیپلماسی آب، تعامل و برقراری صلح و امنیت منطقه ای است

تهران-ایرنا- مشاور عالی فرمانده معظم كل قوا گفت: سیاست ایران در حوزه آب، استفاده از قدرت نرم، دیپلماسی آب و برقراری صلح و امنیت و گفت و گو با كشورهای همسایه است.

به گزارش خبرنگار ایرنا سردار یحیی رحیم صفوی روز سه شنبه در همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیك غرب آسیا در دانشگاه خوارزمی افزود: ایران با 15 كشور همسایه است و با 12 كشور آب و رودخانه مشترك دارد. مسائل مربوط به این آبها قابل تعامل و گفت و گو با كشورهاست و بی توجهی به این موضوع می تواند تنش ایجاد كند.
استاد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مساله آب موضوع مهمی در غرب آسیاست. وقتی از غرب آسیا صحبت می كنیم منظورمان ایران،تركیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، كشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و منطقه قفقاز است.
رییس همایش ملی دیپلماسیآب و فرصتهای هیدروپلتیك گفت: مساله مهمی كه در داخل كشور با آن مواجه هستیم این است كه مردم ایران در مورد آب پر مصرف هستند.90درصد آب كشور در بخش كشاورزی مصرف می شود و اگر بتوانیم الگوی كشاورزی را تغییر دهیم و فقط10درصد از مصرف آب كشاورزی كم كنیم و آن را به سمت آب شرب و صنعتی بیاوریم و مدیریت كنیم و مردم را آموزش دهیم بخش مهمی از مساله آب كشور حل می شود.
رحیم صفوی گفت: مساله بحران آب جدی است و برای مدیریت آن نیازمند اجرای دیپلماسی آب است. در دیپلماسی آب باید مجموعه اقداماتی از قبیل فعالیت سیاست خارجی, همكاری نهادهای غیر دولتی و همكاری های مستقیم و پنهان دولت و حكومت برای مدیریت منابع آب و استفاده از حق آبه كشور انجام شود.
وی گفت: مساله آب یك موضوع مهم در دیپلماسی نرم آمریكاست و وزارت امور خارجه آمریكا و سپاه صلح آمریكا و نهادهای غیر دولتی این كشور از طریق حمایتهای بشردوستانه و حضور در كشورهای خارجی از جمله افغانستان در راستای دیپلماسی عمومی و از طریق تعامل با نهادهای مدنی دنبال می شود.
سردار رحیم صفوی گفت: نقش ویژه آب در قرن حاضر برای دولتها، تامین امنیت ملی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. ما در ایران بیشترین میزان آب مشترك را با عراق، تركیه و افغانستان داریم و باید بر اساس منافع مشترك و مقابله با تروریسم و تهدیدهای منطقه ای همكاری مشترك با این كشورها در حوزه دیپلماسی آب را تقویت كنیم.
رئیس همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیك غرب آسیا گفت: هر سال حدود 10 میلیارد و 200 میلیون متر مكعب آب از كشور خارج می شود و هفت میلیارد متر مكعب آن به عراق می رود بنابراین باید با عراق و البته تركیه و افغانستان دیپلماسی و گفت و گو داشته باشیم.
وی گفت: 45 درصد مردم دنیا در حوضه های آبریز زندگی می كنند و 60درصد منابع آب دنیا در رودخانه های مرزی است بنابراین رابطه نزدیكی بین امنیت كشورها و منابع آب وجود دارد. فراموش نكنیم كه در یك كشور خشك و نیمه خشك زندگی می كنیم هنوز كشاورزی ما سنتی است بنابراین نداشتن دیپلماسی آب منطقه ای و نبود همكاری مشترك می تواند زمینه نزاع و تنش را در منطقه به وجود آورد.
رحیم صفوی گفت: آب در قرن حاضر هم می تواند عامل صلح و هم عامل جنگ باشد. در منطقه ما رود اردن بین سه كشور, دجله و فرات بین سه كشور, آمودریا بین 5 كشور و رود ایندروس بین دو كشور هند و پاكستان مشترك است و بی توجهی به دیپلماسی آب می تواند تنش های جدی آبی و جنگ و آشوب ایجاد كند همان طور كه امروز در سوریه, سومالی, یمن و سودان چنین آشوبهایی به وجود آمده است.
وی گفت: سهم هر ایرانی از آب در سال 1355 حدود 4500 مترمكعب بود، در سال 92 این میزان به 1600 مترمكعب رسید و در سالذ1404 سهم آب هر ایرانی به 1100مترمكعب می رسد.
وی گفت: ایران از نظر هیدروپلیتیك یا دیپلماسی آب یك كشور خاص در دنیاست و همین امروز اگر به این دیپلماسی آب با تركیه و در منطقه بی توجهی كنیم, بحران ریزگردها تشدید می شود.
رحیم صفوی گفت: دیپلماسی آب مولفه های مختلفی دارد كه دیپلماسی اقتصاد عمومی و فرهنگ, دیپلماسی اقتصادی, دیپلماسی سازمانهای مردم نهاد، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی نهادهای بین المللی، دیپلماسی پنهان، دیپلماسی آموزشی، دیپلماسی محیط زیست و دیپلماسی رسانه اجزای آن است.
وی گفت: ایران هفت رودخانه ورودی و 41 رودخانه خروجی دارد و باید برای مدیریت آب در كشور دیپلماسی آب و استفاده از قدرت نرم و برقراری صلح و امنیت در منطقه استفاده كنیم تا كار به استفاده از قدرت نظامی و بحران نكشد.
اجتمام 3063 ** 1418

سرخط اخبار سیاست