استاد دانشگاه مازندران :طرح انتقال آب خزر تنها دلايل سياسي دارد

ساري - ايرنا - استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران گفت : طرح انتقال آب درياي خزرهيچ توجيه نداشته و تنها توجيه آن در سياسي كاري برخي افراد و لابي هاي پشت پرده است.

دكتر علي كريمي مله روز دوشنبه در نشست بررسي علمي پروژه انتقال آب درياي خزر كه در دانشگاه مازندران برگزار شد ، افزود : اين پروژه بي بهره از دانش كارشناسي و زايل كننده اميد اجتماعي و سياسي است.
استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران اظهار كرد : سياست خوب سياستي است كه از سوي جامعه پذيرفته شود، شهروندان و گروه هاي ذينفع احساس كنند ارزشهاي حياتي آنها در آن لحاظ شده و از نظر تكنيكي و علمي صحيح باشد و با استانداردها و موازين علمي قابل دفاع باشد.
او تاكيد كرد: سياست خوب همچنين بايد منطبق با برنامه و سياست هاي كلان باشد، مشروع بوده و با قوانين و اسناد بالادستي سازگار باشد و از حمايت مردمي برخوردار باشد.
به گفته كريمي ارزيابي هاي گزينه هاي مرتبط با پاسخگويي اين طرح همچون كاهش مصرف، پايدارسازي منابع آب، ارزيابي سنخيت پروژه با اسناد بالادستي كه سازگار نيست، نيز صورت نگرفته است.
وي گفت: اين طرح بدون شفافيت، پژوهش و توجيه اقتصادي است و با استناد به اصول و گزاره هاي معتبر علمي جهاني اجراي اين پروژه فاقد توجيه است و با توجيه سياسي با اين مفهوم كه نيروهايي كه مي توانند طرح هاي غيركارشناسي را از مجراي تصميم گيري عبور دهند، توان لابي گري دارند ، توان اعمال فشار دارند، آن را طرح مي كنند.
وي افزود : اين طرح با منطق سياستگزاري جهاني سازگاري ندارد، حتي توجيه اقتصادي ندارد، بنيادهاي توازن اكوسيستم را به هم ميزند و آن را تخريب مي كند و اينكه در دستور كار قرار ميگيرد و اذهان را به خود مشغول مي كند داراي لابي هاي قدرت پشت پرده و شبكه لابي هاي قدرت است كه ظاهرسازي دارد.
وي تصريح كرد : اين طرح از زوال و ضعف و ناكارآمدي نظام مديريتي ما بويژه در حوزه اب حكايت دارد، پيامدهاي سياسي هم دارد از جمله بين مبدا و مقصد بي ثباتي ايجاد مي كند، محلي گرايي هاي واگرانه را تشديد مي كند، روند توسعه مبدا را مختل مي كند هيچ چشم اندازي هم براي توسعه مقصد ندارد.
استاد دانشگاه مازندران گفت: همچنين احساس محروميت و تبعيض را در مازندران فعالتر مي كند و امنيت اجتماعي را در اين استان تحت الشعاع قرار مي دهد.
كريمي ادامه داد : بحراني كه امروز دامن گير ماست نتيجه فقدان تصميمات عالمان به هنگام و روزامد و غلبه نگاه هاي سياسي، چانه زني هاي نامتعارف در نظام تصميم گيري ما دارد و اين واقعيت انكار ناپذير امروز نتيجه فقدان دانش و مهارت است كه باعث شده فرايند مديريت منابع ابي ما به شدت آسيب ببيند.
**تناقض گويي در هدف از انتقال آب خزر به فلات مركزي
استاد جامعه شناسي دانشگاه مازندران نيز گفت : طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي از حدود 20 سال پيش مطرح شد و همواره تا به امروز در اعلام هدف از اجراي اين طرح سخنان متناقضي از سوي مسئولين مطرح شنيده شد .
محمود شارع پور افزود: چنين جلساتي بايد همراه با حضور موافقين و مخالفان باشد اما متاسفانه با وجود اينكه متوليان طرح انتقال آب قول حضور در جلسه را داده بودند اكنون غائب هستند .
وي گفت : نخستين بار به صورت جدي در سال 91 با حضور رئيس جمهور در منطقه ساري اعلام شد كه قرار است كارخانه آب شيرين كن در اين منطقه ساخته شود كه پيمانكار آن از پيش طرح مطالعاتي خود را انجام داده است .
استاد جامعه شناسي دانشگاه مازندران بيان كرد : يكي از سوال هاي مهم اين است كه كارفرماي اين طرح كيست ؟
شارع پور در جواب اين سوال گفت : شركتي به نام ' مديريت منابع آب ايران ' وابسته به وزارت نيرو كه حتي در مورد خصوصي بودن و يا دولتي بودن اين شركت ابهامات بسياري وجود دارد .
وي اضافه كرد : حتي وزارت نيرو هم نتوانسته به ما پاسخ دهد كه اين شركت خصوصي است يا نه ؟
استاد دانشگاه مازندران و يكي از متوليان برگزاري اين نشست اظهار كرد : مجري طرح قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و مشاور طرح شركت مهاب قدس مي باشد .
او گفت : اين سه ضلع طرح انتقال آب خزر همان تيمي هستند كه پروژه سد ' گتوند' را انجام دادند كه امروز به دليل جايابي اشتباه سد و نفوذ لايه هاي نمكي به آب سد و شور شدن آب كارون ، به عنوان فاجعه زيست محيطي شناخته مي شود .
شارع پور ادامه داد : اكنون همه اين سه شركت مدعي هستند كه اقدامات مطالعاتي را انجام داده اند و طرح تحقيقاتي پروژه انتقال آب خزر به فلات مركزي را تكميل كرده و ارجاع داده اند كه با توجه به حقوق شهروندي و دسترسي آزاد به اطلاعات هيچ جزئياتي از آن تاكنون منتشر نشده است .
اين استاد دانشگاه افزود: آب شرب ، صنعت و كشاورزي صنعتي از مصارف مورد هدف در اين طرح اعلام شد و در ابتداي طرح گفته شده بود كه از 200ميليون متر مكعب آب انتقالي 50 ميليون متر مكعب براي آب شرب است اما الان گفته مي شود براي معادن هم هست.
وي افزود: مجريان طرح در ابتدا اعلام كردند اين طرح براي تامين آب جمعيت 500 هزار نفري است كه نه دهم جمعيت سمنان مي باشد و منطقي نيست و برخي صحبت از افزايش جمعيت اين استان و بارگذاري جمعيت مي كنند.
اين استاد دانشگاه مازندران گفت: براي طرح شيرين سازي آب از كنار دريا بايد دوبرابر نياز آب از دريا گرفته شود، 50 درصد آن را شيرين سازي كرده و 50 درصد بقيه را با غلظت دوبرابر به دريا بازگرداند.
وي با اشاره به آغاز اجراي اين طرح افزود: محل اجرا حدفاصل فرح آباد تا نكا در محدوده گهرباران است به تعاوني هاي صيد هم پيشنهاد رهاسازي شغل خود در ازاي دريافت وجه قابل توجه شده است.
شارع پور ادامه داد : مسير حركت لوله ها از گهرباران به ساري و انتقال به سمنان بوده و اين طرح شامل آبگيري از دريا، نيروگاه برق، ايستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و مخازن ذخيره كننده است.
استاد جامعه شناسي دانشگاه مازندران تصريح كرد : اين طرح 23 هكتار جنگل تراشي براي خط لوله و 480 مگاوات برق نياز دارد و فاجعه بزرگي در برق استان و قطع برق وحشتناكي را شاهد خواهيم بود.
او تاكيد كرد : براي اين پروژه 9 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است در حاليكه كل اعتبارات عمراني كشور بين 20 تا 30 هزار ميليارد تومان است و براي اين پروژه كه اولويت آن زير سوال است يك سوم بودجه عمراني كشور بايد هزينه شود.
بر اساس اعلام مسولان نشست بررسي علمي انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ، دكتر فاطمه كاردل استاد علوم محيط زيست ، دكتر عزير عباسي استاد مهندسي عمران دانشگاه نوشيرواني بابل ، دكتر سيد خلاق ميرنيا رئيس دانشگاه مازندران و دكتراي خاك شناسي از دانشگاه تربيت مدرس ، دكتر علي كريمي مله استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران ، دكتر محمود شارع پور استاد جامعه شناسي دانشگاه مازندران و دكتر مسعود فريادي استاد تخصصي حقوق عمومي در زمينه عمومي سازي حفاظت محيط زيست در حقوق ايران در اين همايش پيامدهاي انتقال آب درياي خزر را بررسي مي كنند.
7335/1899