گزارش داوطلبانه صليب سرخ از موارد سوء رفتار جنسي كاركنان اين سازمان

تهران - ايرنا - كميته بين المللي صليب سرخ در پي انتشار گزارشات سوء استفاده جنسي در برخي سازمان هاي امداد رسان در سطح جهان، بصورت داوطلبانه گزارشي از موارد سوء رفتار كاركنانش در 3 سال اخير ارايه داد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، طي هفته هاي اخير، گزارش رسوايي هاي جنسي در برخي سازمان هاي بشردوستانه نظير «آكسفام» مركز توجه رسانه در سراسر جهان شده است.
آكسفام (Oxfam) نام يكي از گروه‌هاي بين‌المللي امدادرساني است كه هدف خود را ريشه‌كن كردن فقر، گرسنگي و بي ‌عدالتي اعلام مي‌كند.
در اين ميان، دبير كل كميته بين المللي صليب سرخ، با هدف افزايش شفافيت و صداقت در اين سازمان بشردوستانه گزارشي از موارد سوء رفتار جنسي كاركنان اين سازمان در 3 سال اخير منتشر كرد و اين اقدام را بخشي ازتعهد اين سازمان به رفتار انساني و حفظ كرامت مددجويان اين سازمان ناميد.
بر اساس اين گزارش، كميته بين المللي صليب سرخ در چند ساله اخير تمهيداتي را به اجرا گذاشته است كه منجر به اخراج يا استعفاي 21 نفر در 3 سال اخير شده و قرارداد 2 نفر كه متهم به سوء استفاده جنسي بوده اند نيز تمديد نشده است.
«اييو دكور» دبيركل كميته بين المللي صليب سرخ گفت: اين سازمان وظيفه دارد متواضعانه مسئوليت خود را در اين زمينه بپذيرد و تمركز خود را بر خدمات بشردوستانه براي مددجويان نيازمند كمكهاي بشردوستانه اين سازمان حفظ كند.
وي اين حركت داوطلبانه كميته بين المللي صليب سرخ را نقطه عطفي در تاريخ خدمات بشردوستانه ناميد كه منجر به شكستن فضاي مخفي كاري درباره چنين گزارشاتي در سازمان هاي بشردوستانه خواهد شد.
دكور، با پذيرش وجود نقص هايي در مسير ماموريت بشردوستانه اين سازمان، از تعهد كميته بين المللي صليب سرخ به انجام تغييرات لازم براي اطمينان از رفتار در خور شان انساني مددجويان خبر داد.
همچنين دبير كل كميته بين المللي صليب سرخ بر ادامه روند برخورد با رفتارهاي نامناسب محتمل كاركنان اين سازمان تاكيد كرد و با بيان اينكه تمام موارد نقض دستور العمل هاي رفتاري كاركنان اين سازمان مورد بررسي و تحقيق قرار خواهد گرفت، قول برخورد شديد باكاركنان خاطي داد.
به گزارش ايرنا، اواخر بهمن ماه، رسوايي جنسي مسئولان آكسفام به سردستگي «رولان فان هوورميرن» در رسانه‌هاي انگليسي خبرساز شده بود و در پي آن شماري از كاركنان اين نهاد خيريه استعفا دادند و يا اخراج شده‌اند.
اجتمام**3377**1021