فرهنگ مديريت مصرف آب در سمنان نهادينه شود

سمنان - ايرنا - استاندار سمنان با بيان اين كه مشكل كمبود آب و خشكسالي در كشور بسيار جدي است، گفت : بايد براي نهادينه كردن فرهنگ‌ مديريت بر مصرف درست تلاش كرد تا اهميت موضوع براي همگان تفهيم شود.

به گزارش ايرنا، سيد شهاب‌الدين چاوشي روز يكشنبه در هشتمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان در سالن غدير افزود : حتي اگر طرح انتقال آب از خزر به زودي كليد بخورد باز هم زمان بر است و بايد با شرايط فعلي و مديريت درست با منابع فعلي كنار آمد.
وي تاكيد كرد : افكار عمومي بايد قصه را درك كنند و با 2 روز بارش باران فارغ از مشكلات كم‌آبي و عواقب آن نباشند.
وي افت 50 درصدي منابع آبي در كشور در سال‌هاي اخير را نگران كننده توصيف و اضافه كرد : در استان سمنان اين افت 67 درصد بوده كه اگر به سمت مديريت درست سوق داده نشود اين استان جزو آسيب‌پذيرترين استان‌ها خواهد بود.
چاوشي با تاكيد بر اين كه فرهنگ سازي مصرف بهينه آب بايد در تمام بخش‌ها نهادينه شود، تصريح كرد : بخش كشاورزي كه بيشترين سهم آب استان را به خود اختصاص داده بايد با اعمال روش‌هايي نوين منجر به كاهش مصرف شود.
استاندار سمنان همچنين نصب كنتور هوشمند بر چاه‌هاي كشاورزي كه در استان به بيش از 80 درصد رسيده است را اقدامي مناسب براي مديريت مصارف دانست و گفت : بايد اين روند ادامه يابد تا بدون كنتور هوشمند كسي از آب بهره‌برداري نكند.
وي خاطرنشان كرد : استفاده از پساب‌ها بايد جدي گرفته شود چرا كه نيازهاي صنعت و كشاورزي از اين بخش تأمين خواهد شد.
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان سمنان به نتايج بارندگي بر روي اطلاعات بارندگي از ايستگاه‌ها اشاره كرد و افزود : نتايج بارندگي بر روي اطلاعات بارندگي از ايستگاه‌ها تا هفتم بهمن ماه سال آبي 97 - 96 بيانگر 74 درصد كاهش بارندگي نسبت به مدت مشابه در سال آبي گذشته و 70 درصد كاهش نسبت به ميانگين دراز مدت مي‌باشد كه مبين وضعيت بد بارش در شروع سال آبي مذكور مي‌باشد.
ايرج حيدريان بيان داشت ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام شده ميانگين وزني بارش تا پايان 15 اسفند ماه سال آبي مذكور 16.8 ميلي متر بوده كه اين مقدار در مدت مشابه در سال آبي گذشته 64 و ميانگين درازمدت 57 ميلي متر بوده است.
وي با اشاره به وضعيت بحراني منابع آبي در استان ، اظهارداشت: مديريت به گونه‌اي است كه منابع موجود كفايت نيازمندي‌ها را نمي‌كند و منابع به لحاظ كيفي و كمي نيازمند انتقال آب هستند.
حيدريان به عنوان نمونه تصريح كرد : سال گذشته آب سد دامغان 60 درصد بود كه در سال جاري اين ميزان به 47 درصد رسيده است.
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان سمنان خاطرنشان كرد: سه ميليون متر مكعب از آب سد دامغان براي مصرف آشاميدني، 5/52 ميليون متر مكعب مصارف كشاورزي پايين دست سد و بقيه صرف مصارف زيست محيطي خواهد شد.
به گزارش ايرنا، از مجموع 410 ميليارد مترمكعب نزولات جوي در كشور 280 ميليارد مترمكعب تبخير مي‌شود و 135 ميليارد مترمكعب به صورت پتانسيل تجديدپذير باقي مي‌ماند.
90 ميليارد مترمكعب در رودخانه‌ها و منابع سطحي جاري شده و 45 ميليارد مترمكعب صرف تغذيه آبخوان‌ها شده و با توجه به ‌برداشت 50 ميليارد مترمكعب از آبخوان‌ها، سالانه هفت ميليارد مترمكعب كسري مخزن ايجاد مي‌شود.
متوسط سطح افت آب در 20 سال اخير در كشور 50 سانتي‌متر بوده است كه اين ميزان در استان سمنان، 67 سانتي متر است.
ميزان بارندگي در سمنان و در سال گذشته 56.7 و امسال 24 ميلي‌متر گزارش شذه است .
م -ع 6026/