سد رودبال فارس با 76 ميليون مترمكعب آب با كيفيت در انتظاربارش هاي بيشتر

شيراز - ايرنا - مدير عامل شركت آب منطقه اي استان فارس با بيان اينكه سد رودبال تامين كننده آب شهرستان هاي شرقي فارس است گفت:‌ اين سد با داشتن 76 ميليون مترمكعب آب با كيفيت در انتظار بارش هاي بيشتر است.

مهندس حميد رضا دهقاني شنبه در حاشيه بازديد استاندار فارس از سدرودبال و تصفيه خانه اين سد افزود: آبگيري سد رودبال در جنوب شرقي استان فارس، دراسفند سال گذشته انجام شد و اين سد در فروردين 96 به مرحله سرر ريز رسيد.
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان فارس اضافه كرد: طرح تصفيه خانه اين سد آب شرب شهرهاي داراب، زرين دشت، جنت شهر و روستاهاي تحت پوشش را تامين مي كند.
به گفته دهقاني اين طرح در زميني به مساحت 9 هزار متر مربع در حاشيه داراب و در ضلع جنوبي سد رودبال واقع شده و حجم آب تخصيصي از سد رودبال براي شرب به طور متوسط در يك سال، 18 ميليون متر مكعب آب را در بر مي گيرد.
استاندارفارس و جمعي از مسئولان استاني اخيرا از سدرودبال و طرح تصفيه خانه آب شرب شهرهاي داراب، زرين دشت، جنت شهر و روستاهاي تحت پوشش از سد رودبال بازديد كردند.
مهندس اسماعيل تبادار دربازديد از طرح تصفيه خانه آب شهرهاي داراب،زرين دشت وروستاهاي تحت پوشش، با تاكيد بر اهميت و كيفيت مناسب آب شرب، از اجراي عمليات ساختماني و تهيه، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات برقي و مكانيكي اين طرح ابراز رضايت كرد.
استاندار فارس افزود: بهبود كيفيت آب شرب از طريق تصفيه خانه ها از جمله الزامات فعاليت آبرساني است و خوشبختانه در اين طرح ازفناوري روزدنيا درتصفيه آب استفاده شده است.
رودخانه رودبال از ارتفاعات جنوبي ني ريز ئ استهبان سرچشمه مي گيرد و به سمت داراب در جريان است و بر روي اين رودخانه در 20 كيلومتري شمال شهر داراب و 45 كيلومتري جنوب شرقي استهبان سد رودبال احداث شده است.
هدف اوليه احداث سد ، تامين آب مورد نياز كشاورزي دشت داراب بود اما به دليل وضعيت خاص منابع زيرزميني و عدم وجود گزينه هاي مطمئن در دراز مدت ، مقرر شد بخشي از آب شرب و صنعت استهبان وفسا و تعدادي از شهرك ها و روستاهاي مسير نيز تامين شود.
سد مخزني رودبال از نوع خاكي سنگ ريزه اي با هسته رسي مايل است، طول تاج 480 متر، ارتفاع از پي 82 متر و حجم مخزن نيز 82 ميليون متر مكعب است.
از اهداف ديگر پروژه تنطيم و كنترل جريانهاي نابهنگام و سيلابهاي رودخانه رودبال، بهبود سطح زير كشت شش هزار هكتار از اراضي دشت مركزي داراب و تامين قسمتي از آب شرب شهرستان هاي محل اجراي پروژه است.
6113 /1876