آزمون دكتراي نيمه متمركز در دانشگاه خليج فارس بوشهر برگزار شد

بوشهر-ايرنا-معاون آموزشي دانشگاه خليج فارس گفت:2هزارو 466 داوطلب در آزمون دكتراي نيمه متمركز همزمان با سراسر كشور دراين دانشگاه شركت كردند.

پرويز حاجياني روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: از اين شمار 946 نفر معادل 38.3 درصد زن و يكهزار و 520 نفر معادل 61.7 درصد مرد هستند.
وي يادآورشد:در آزمون دكتري نيمه متمركز سال97 در كل كشور 234 هزار و 454 نفر شركت كردند كه از اين شمار يكصد هزار و 622 نفر زن و مابقي آن مرد هستند.
معاون آموزشي دانشگاه خليج فاري ادامه داد: در قالب اين آزمون داوطلبان در پنج حوزه امتحاني دانشكده ادبيات و علوم انساني، فني و مهندسي، گاز و پتروشيمي، مركز آموزش هاي پيشرفته و دانشكده علوم پايه با يكديگر به رقابت پرداختند.
حاجياني افزود: اين آزمون شامل سوالات اختصاصي باضريب 4 در سطح دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد هر رشته و زبان خارجي و استعداد تحصيلي با ضريب 1 است.
وي يادآورشد: نتايج اوليه آزمون دكتري امسال در اول فروردين ماه سال 97 در قالب كارنامه منتشر مي شود.
7212/ 6045