وضعيت آبي دشت هاي تربت حيدريه و زاوه از مرز بحران هم عبور كرده است

تربت حيدريه - ايرنا - جانشين دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي خراسان رضوي گفت: بررسي مطالعاتي دشت هاي تربت حيدريه و زاوه بيانگر آن است كه از حيث منابع آبي، وضعيت بحراني را رد كرده و به مرز تنفس رسيده اند.

به گزارش ايرنا، محمدرضا صادقي فرد روز دوشنبه در جلسه شوراي حفاظت منابع آبي شهرستان تربت حيدريه با بيان اينكه محدود مطالعاتي ما بدون در نظر گرفتن محدوده تقسيمات سياسي، شامل بخش هايي از نيشابور، دشت رخ و دشت ازغند هستند، افزود: بر اين اساس يافته هاي ما نشان مي دهد منطقه مورد نظر در درازمدت (دوره آماري 45 ساله) از وضعيت بارندگي خوبي برخوردار نبوده و ميزان آن بطور متوسط به 220 ميليمتر رسيده است.
مرحله تنفس به مرحله اي از شدت يافتن وضعيت بحراني مي گويند كه اصلاحا زمين در آخرين مرحله تنفس آبي قرار دارد.
وي ضمن بيان اينكه متوسط بارندگي استان (سال آبي 97-96) تاكنون 15.6 ميليمتر بوده كه نسبت به متوسط دوره آماري 83 درصد كاهش داشته است، گفت: در سال آبي 96-95 حجم رواناب نسبت به ميانگين دراز مدت حدود 33 درصد كاهش و اين در حالي است كه در چهار ماه نخست سال آبي 97-96 حجم رواناب نسبت به ميانگين دراز مدت 63 درصد كاهش داشته است.
صادقي فرد تصريح كرد: از مجموع 37 دشت استان، در 34 دشت سطح آب در حال افت است و 15 دشت نيز در شرايط بحراني قرار دارند و دشت هاي تربت حيدريه و رخ نيز جزو محدوده هاي بحراني بودند كه هم اينك از مرز بحران نيز عبور كرده اند و از سوي ديگر دشت هاي مه ولات و زوزن بيشترين ميزان شوري را نسبت به ساير دشت ها دارا هستند.
وي همچنين گفت: اكنون 74 درصد مساحت استان در اقليم خشك و 26 درصد آن در نيمه خشك قرار گرفته و با توجه به وضعيت نامساعد بارندگي، بايد براي مديريت منابع آبي چاره اي بينديشيم.
صادقي نژاد به وجود 24 هزار حلقه چاه عميق در سطح استان اشاره و اظهار كرد: در خراسان رضوي 4.2 ميليارد ليتر برداشت منابع آبي داريم كه حدود 83 درصد آن از طريق چاه هاي عميق انجام مي شود.
رييس دادگستري تربت حيدريه نيز گفت: تاكنون فعاليت خاصي در جهاد كشاورزي مبني بر كنترل منابع آبي و تغيير نوع كشت در اين منطقه شاهد نيستيم و صرف اينكه تنها به كنتورگذاري هوشمند بر سر چاه ها اكتفا شود، كاري از پيش نخواهد رفت.
محمد ابراهيم زاده چناري با بيان اينكه طرح هاي جهاد كشاورزي بايد الزام آور شوند، افزود: وقتي مي دانيم چغندر كاري و كاشت هندوانه در اين منطقه به لحاظ كمبود منابع آبي مقرون به صرفه نيست و از طرفي كشاورزان در روستاها با شيوه سنتي كار مي كنند و نمي توانند برخي مسايل را بپذيرند، بايد كشت جايگزين معرفي و طرح ها نيز، الزام آور شود.
وي وضعيت سال آينده كشاورزي را بحراني تر از امسال دانست و گفت: اين مهم بارها در جلسه هاي شوراي تامين مطرح و با توجه به كمبود بارش ها، سال آينده پر تنشي را در زمان آبياري مزارع و باغات خواهيم داشت و اين نيازمند ورود جهاد كشاورزي بود و از ابتداي زمستان امسال و با خاموش شدن چاه ها بايد براي آن تدبيري اتخاذ مي كرد.
ابراهيم زاده گفت: پارسال 176 پرونده در حوزه دعاوي منابع آبي در دادگستري شهرستان رسيدگي شده و امسال اين ميزان دعاوي را به 96 پرونده تقليل داديم اما با توجه به بحران منابع آبي و تنش هاي احتمالي تضمين نمي كنيم اين پرونده ها سال آينده افزايش نيابد.
وي خاطر نشان كرد: اغلب كشاورزان در روستاها خرده مالك هستند و به عنوان مثال 200 نفر از يك چاه عميق براي آبياري مزارع خود استفاده مي كنند و اگر اين خرده مالكان تجميع شوند، هم بهره وري بالاتر و هم در منابع آبي صرفه جويي خواهد شد.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
6121/1744

سرخط اخبار استان‌ها