الجزاير و روسيه بر ضرورت حل بحران ليبي از طريق سياسي تاكيد كردند

الجزيره-ايرنا- پايگاه خبري «الجزائر اليوم» نوشت: «عبدالقادر مساهل » وزير خارجه الجزاير در ديدار با مقام هاي روسي در مورد مسائل مختلف گفت و گو كرد و دو طرف بر ضرورت حل بحران ليبي از طريق مسالمت آميز تاكيد كردند.

به گزارش ايرنا، وزير خارجه الجزاير كه بنا بر دعوت «سرگئي لاوروف» همتاي روسش براي ديداري دو روزه عازم مسكو شده است، روز يكشنبه با شماري از مقام هاي روسي ديدار و در مورد مسائل منطقه اي و بين المللي و در راس آن بحران ليبي و اوضاع امنيتي منطقه ساحل آفريقا گفت و گو كرد.
الجزائر اليوم در ادامه به نقل از يك مقام روسي كه با عبدالقادر مساهل ديدار كرده بود ، نوشت، دو كشور تقويت نقش سازمان ملل را در ليبي خواستارند و مي خواهند همه كشورها به قوانين بين اللمل و از جمله حق مردم براي تعيين سرنوشت خود بدون دخالت خارجي احترام بگذارند.
اين پايگاه خبري اشاره اي به نام يا سمت اين مقام روس نكرد.
اين پايگاه خبري الجزايري در ادامه به نقل از «ايگور بيليايف » سفير روسيه در الجزاير نوشت، دو كشور موضع گيري مشتركي در مورد ليبي دارند و پيوسته تلاش هايي براي تقويت نقش سازمان ملل در ليبي و يافتن راه حلي بر اساس گفت و گوي همه جانبه با مشاركت همه گروه هاي ليبيايي و بدون دخالت خارجي انجام داده اند.
ليبي از زمان سقوط حكومت معمر قذافي در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامي است. اين هرج و مرج سبب تقويت گروه هاي تندرو و تروريستي در اين كشور شده و داعش نيز با شكست هاي پياپي در عراق و سوريه سعي در تقويت جايگاه خود در اين كشور دارد.
اين كشور اكنون دو دولت موازي دارد: دولت وفاق ملي به رياست «فائز السراج» در طرابلس كه مورد حمايت جامعه جهاني بوده و ديگري دولت طبرق در شرق ليبي(دولت موقت) به رياست«عبدالله الثني» كه از ژنرال «خليفه حفتر» فرمانده ارتش اين كشور حمايت مي كند.
پارلمان ليبي از دولت موقت كه در شرق اين كشور مستقر است حمايت مي كند. يك دولت ديگر به نام دولت نجات ملي نيز در طرابلس وجود دارد اما قدرت و اثرگذاري چنداني ندارد.
خاورم **2041**