آموزش پيش از ازدواج در 10 استان كشور اجرا مي شود

تهران - ايرنا - نود و هفتمين جلسه شوراي اجتماعي كشور تصويب كرد كه آموزش پيش از ازدواج در 10 استان كشور از ابتداي سال 97 اجرا شود.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نود وهفتمين جلسه شوراي اجتماعي كشور روز يكشنبه به رياست عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و جانشين رئيس شوراي اجتماعي كشور و با حضور دستگاه‌هاي مرتبط در وزارت كشور برگزار شد.
در اين جلسه نيز مصوب شد، طرح افزايش واحدهاي آموزشي پيش از ازدواج از ابتداي سال 1397 در 10 استان داراي طلاق بالاي ميانگين كشوري اجرايي شود. همچنين همه دستگاههاي ذيربط به ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي، قوه قضائيه و سازمان تبليغات اسلامي ضمن بسترسازي و هماهنگي در اجراي طرح، تسريع لازم را بعمل آورند. ازسوي ديگر استانداران استان هاي هدف موظفند با تشكيل جلسات ويژه به اجراي سريع تر طرح، ياري رسانند.
اعضاي نود و هفتمين جلسه شوراي اجتماعي كشور نيز تصويب كردند كه به موازات اقدامات فوق ، سامانه ثبت الكترونيك طلاق در استان هاي 10گانه هدف از طريق سازمان بهزيستي استقرار يافته و تسهيلات لازم جهت دسترسي به مشاوره هاي خانواده فراهم آيد.
سيام**9103**1569
خبرنگار: حميد شهرياري ** انتشار: علي حبيبي