بیش از 97 درصد خون های اهدایی درایران تبدیل به فرآورده های خونی می شود

تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: بیش از 97 درصد خون های اهدایی در ایران تبدیل به فرآورده های خونی می شود.

بشیر حاجی بیگی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق آخرین گزارش منتشر شده در سال 2017 كه از سوی ستاد مركزی سازمان جهانی بهداشت، سالانه در جهان 112میلیون و 500 هزار واحد خون اهدا می شود.
وی ادامه داد:از این میزان صد میلیون و 600 هزار واحد اهدای خون و 11 میلیون 900هزار میلیون اهدای آفرزیس ( به وسیله دستگاههای خاص پلاسما خون جدا و باقی اجزای خون به بدن اهدا كننده بر گردانده می شود )است.
حاجی بیگی گفت : از این مقدار سهم كشورهای عضو مدیترانه شرقی در حدود 9 میلیون و 900 هزار واحد است كه از این میزان سهم ایران بیش از دو میلیون اهدا بوده است. ( یعنی در حدود 21 درصد از كل خون های اهدایی در 21 كشورعضو منطقه مدیترانه است .)
وی تاكید كرد: نرخ اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت بین 0،3 تا 56 بوده است. متوسط نرخ اهدا در میان كشورهای با درآمد بالا 32،1 ، در كشورهای با درآمد متوسط
14،9 و در كشورهای با درآمد پایین 7،8 به ازاء هر هزار نفر جمعیت، است. متوسط نرخ اهدا در كشورهای عضو مدیترانه شرقی 14،9 است.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت : به طوركلی در میان كشورهای گزارش شده، 83،3 درصد از خون های اهدایی از طریق اهدای داوطلبانه بدون چشمداشت ،16،4 درصد از طریق اهدای جایگزین و،0،3 درصد از اهدای خون پولی است.
وی افزود: هنوز 70 كشور در جهان به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند. متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مدیترانه شرقی 51 درصد است. این در حالی است كه ایران در سال 2007 به اهدای 100درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت دست پیدا كرد.
حاجی بیگی خاطرنشان كرد:در سطح جهان، بیش از 30درصد از اهدای خون توسط بانوان صورت می پذیرد. اما در 18 كشور میزان اهدای خون بانوان كمتر از 10درصد است و در میان مناطق طبقه بندی شده توسط سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی دارای كمترین نرخ اهدای خون توسط بانوان با 7درصد است.
وی اعلام كرد: بیش از 85 درصد از خون های كامل اهدایی در سطح جهان تبدیل به فرآورده های خونی می شوند.
وی ادامه داد: این نرخ در كشورهای با درآمد بالا 97درصد، در كشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 92درصد، در كشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 59 درصد و در كشورهای با درآمد پایین 50 درصد است.
حاجی بیگی افزود:در حالیكه متوسط این نرخ در كشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی 65درصد است، ایران با تبدیل بیش از 97درصد خون های اهدایی به فرآورده های خونی در رده كشورهای با درآمد بالا قرار دارد.
در حال حاضر در ایران سالانه بیش دو میلیون یكصد هزار نفر خون اهدا می كنند و اهدای خون در ایران كاملا داوطلبانه است و شاخص اهدای خون نیز در كشورمان 27 نفر به ازای هر یكهزار نفر جمعیت است .
اجتمام 2181**1569**خبرنگار: ناهید حاجی خانی ** انتشار: علی حبیبی

سرخط اخبار جامعه