آب سد زاینده‌رود به كمترین حد 47سال اخیر رسید

اصفهان - ایرنا - حجم آب ذخیره شده در سد زاینده رود به 130 میلیون متر مكعب رسید كه كمترین میزان از ابتدای بهره برداری از این سد از سال 1349 تا كنون است.

به گزارش ایرنا، كاهش بارش ها درسال زراعی جاری در حوضه آبریز فلات مركزی ایران كه زاینده رود بزرگترین رودخانه آن به شمار می رود باعث شده است تا میزان آب ورودی به سد زاینده رود به حداقل خود برسد.
بر اساس گزارش شركت آب منطقه ای اصفهان بهمن سال گذشته حدود 230 میلیون متر مكعب در سد زاینده رود وجود داشت كه نشان می دهد ذخیره كنونی آب در این سد در مقایسه با سال قبل 200 میلیون متر مكعب كاهش یافته است.
گزارش بارندگی ها نیز حاكیست كه از ابتدای سال آبی جاری تا 30 دی‌ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، فلات مركزی ایران با 56.3 درصد كاهش بارندگی مواجه شده و در این محدوده تنها 12.8 میلیمتر بارش ثبت شده است.
همچنین بارش از ابتدای سال آبی تا 22 بهمن امسال در استان اصفهان 4.5 میلیمتر ثبت شده است و این رقم در سال گذشته 26 میلی متر و در متوسط بلند مدت 60 میلیمتر بوده است.
در ایستگاه چلگرد واقع در چهارمحال و بختیاری نیز كه میزان بارش آن نسبت مستقیم با حجم سد زاینده رود دارد، بارش ها كاهش چشمگیری داشته به طوری كه تا 22 بهمن امسال تنها 193 میلیمتر بارش ثبت شده كه این میزان در سال گذشته 818 میلیمتر و در متوسط بلند مدت 773 میلیمتر بوده كه حاكی از كاهش 75 درصدی در سال جاری است.
افزایش دما نیز مشكل دیگری است كه مناطق آبریز زاینده رود با آن مواجه شده، بر این اساس در 30 سال گذشته در منطقه كوهرنگ حدود 4 درجه افزایش دما ثبت شده كه این موضوع ، كاهش چشمگیر ذخیره برف منطقه را رقم زده است بطوری كه امسال فقط 3 سانتیمتر برف به ثبت رسیده، این مقدار سال گذشته 79 سانتیمتر و در میانگین بلند مدت 100 سانتیمتر گزارش شده است.
زاینده‌ رود بزرگترین رودخانه منطقه مركزی ایران به طول 350 كیلومتر است كه از كوه‌های زاگرس مركزی بویژه زردكوه بختیاری سرچشمه گرفته و در كویر مركزی ایران به سمت شرق پیش می‌ رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می ‌ریزد.
این رودخانه كه علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی موثر در كشاورزی و اقتصاد منطقه بویژه شرق اصفهان و هستی تالاب گاوخونی داشته است ، در دهه های اخیر به علت خشكسالی های متوالی، تراكم جمعیت و افزایش برداشت به یك رود خانه فصلی تبدیل شده و در محل پائین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشكی مواجه شده است.
حوضه زاینده رود از اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشكیل شده كه 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیرپوشش این حوضه در استان اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت زیرپوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
سد زاینده رود به عنوان یكی از اصلی ترین سدهای مركز كشور در سال 1349 با ظرفیت یك 1.4 میلیارد متر مكعب بهره برداری شد، این سد قوسی شكل در 110 كیلومتری غرب اصفهان بر روی رودخانه زاینده رود قرار دارد.
گ / 6020 / 6022 خبرنگار: علیرضا حكیمیان - انتشار دهنده : عمادی