ارزيابي دستگاه ها به سمت اصلاح نظام اداري سوق يابد

زنجان – ايرنا – استاندار زنجان گفت: ارزيابي عملكرد دستگاه ها بايد به گونه اي تعريف شود كه به سمت اصلاح نظام اداري پيش برود.

به گزارش ايرنا، اسدالله درويش اميري روز شنبه در شواري راهبري توسعه مديريت استان زنجان افزود: در ارزيابي عملكرد مديران و دستگاه هاي اجرايي بايد مسيري را انتخاب كرد كه نتايج مطلوب تري حاصل شود.
وي يادآور شد: خروجي جشنواره شهيد رجايي سال گذشته اين استان با خروجي نقطه نظرات استانداري در تعارض بود و از همين رو بايد فرم ارزيابي براي دستيابي به نتايج دقيق تر و نزديك تر به واقعيت بازنگري شود.
درويش اميري اظهار كرد: براي منسجم تر شدن ارزيابي ها، دستگاه هاي تخصصي استانداري در سه حوزه عمراني، اقتصادي و سياسي و امنيتي توزيع و مورد بررسي قرار گيرند.
استاندار زنجان تاكيد كرد: آثار اين ارزيابي ها بايد در جامعه مشهود باشد و راهكارهاي برخوردي با بخش هايي كه همكاري و خروجي مثتبي ندارند لحاظ شود.
وي تصريح كرد: مردم از نظام اداري ناراضي هستند و از همين رو هم اين نظام بايد در همين ارزيابي ها اصلاح شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان هم در اين جلسه گفت: از ابتداي اسفند سالجاري، فرآيند ارزيابي دستگاه ها و مديران آغاز مي شود و مي تواند شناختي از عملكرد دستگاه ها به نمايش بگذارد.
شهرام طهماسبي ادامه داد: تفكر ارزيابي عملكرد در چارچوب مسائل بهره وري مطرح مي شود و برنامه تحول نظام اداري هم با همين رويكرد شكل گرفته است.
وي خاطر نشان كرد: ارزيابي عملكرد مي تواند زمينه شناخت مسائل و مشكلات دستگاه ها را فراهم سازد و فضاي رقابتي آنها را به چالش بكشد.
طهماسبي اضافه كرد: عملكرد مديران و دستگاه ها در هفت محور، 29 شاخص و 70 نمايه ارزيابي مي شود.
نتيجه ارزيابي عملكرد دستگاه ها و مديران در جشنواره شهيد رجايي در هفته دولت اعلام و دستگاه هاي برتر معرفي مي شوند.
3001/8068
خبرنگار: مينا افشاري** انتشار: اسماعيل جهانبخش