كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل واقعيت ها را تحريف مي كند

دمشق- ايرنا- هيات نمايندگي سوريه در مقر اروپايي سازمان ملل متحد اعلام كرد: كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و كارمندان آن به تحريف واقعيت هاي جاري در سوريه مي پردازد.

به گزارش ايرنا، هيات نمايندگي سوريه در مقر اروپايي سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در ژنو در بيانيه اي افزود: اين تغيير واقعيت ها خدمت به دشمنان سوريه است و اين نهاد را گروگان بيانيه هاي گمراه كننده، شاهد دروغين و شريك ايجاد سرپوش براي دشمني برضد سوريه و جنايت هاي گروه هاي تروريستي و حاميان آن ها قرار مي دهد.
در اين بيانيه آمده است كه بار ديگر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، حوادث سوريه را همراه با اشتباه و بازي با واژه هاي سياسي و قانوني بررسي كرده كه نشان دهنده رفتار گزينشي و بي توجهي به اصل بي طرفي و شفافيت مورد نياز براي گزارش هاي سازمان ملل است.
گزارش دهم فوريه اين نهاد جديدترين مثال درباره مواضع تحريك كننده و بي ارتباط با واقعيت ها از طرف كميسارياي عالي حقوق بشر است كه مي توان گفت كمترين چيزي كه درباره آن گفته اين است كه از اختيارات خود فراتر رفته است و با سياست هاي خصمانه برخي كشورها كه جنگ با سوريه را سياست و هدف آشكار و غيرقانوني خود اعلام كرده اند، همراهي دارد.
چشم پوشي بيانيه هاي ديگر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد از همكاري كشورهاي شناخته شده با تروريست ها در سوريه و ارائه پشتيباني مستقيم و آشكار از آنها و ناديده گرفتن تجاوزهاي مداوم امريكا، تركيه و رژيم صهيونيستي به حاكميت و خاك سوريه و كشتار صدها بيگناه سئوال هايي درباره اقدامات بين المللي مورد ادعاي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ايجاد مي كند.
تمركز اين بيانيه بر عمليات نظامي كه هدف آن مبارزه با گروه تروريستي تحرير الشام(جبهه النصر) و انكار حق سوريه و مسئوليت آن در دفاع از شهروندان خود در برابر تروريسم و ناديده گرفتن جنايت هاي روزانه كه شهروندان سوري در دمشق و ديگر شهرها را با خمپاره و محله هاي مسكوني، مدارس، بازارها و اماكن ديپلماتيك را هدف قرار مي دهد ما را در برابر سئوال هايي درباره اهداف كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل قرار مي دهد.
بسيار شگفت آور است كه كميسارياي عالي ادعا مي كند كه گزارش هاي موثقي از تعداد قربانيان عمليات نظامي در مناطق تسلط گروه هاي تروريستي دارد كه سازمان ملل هيچ حضوري در اين مناطق ندارد درحالي كه گزارش هايي كه از شليك 885 موشك و خمپاره به مناطق مسكوني دمشق و كشته شدن 44 تن و زخمي شدن 158 نفر ديگر خبر مي دهد را ناديده مي گيرد، درحالي كه همه نهادهاي سازمان ملل متحد در دمشق دفتر دارند.
چشم پوشي از تجاوز آمريكا و كشتار هزار غيرنظامي و ويراني كامل شهر الرقه و آواره كردن ساكنان آن به نام مبارزه با داعش و ناديده گرفتن كشتارهاي روزانه ائتلاف امريكايي غير قانوني كه با هدف طولاني كردن بحران سوريه انجام مي شود و تجاوز نظامي تركيه كه همه مناطق مسكوني، زيرساخت ها، بيمارستان ها و آثار باستاني ثبت شده در ميراث جهاني كه به شهادت و زخمي شدن صدها شهروند در حملات هوايي، موشكي و توپخانه اي تركيه منجر شده است با اشك تمساح كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد بر زندگي ملت سوريه و حقوق آن ها هيچ تناسبي ندارد.
ادامه گزارش هاي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و كارمندان آن كه به تحريف واقعيت ها اقدام مي كنند و تنها به دشمنان سوريه و كشورهاي مخالف آن براي اتخاذ مواضع خصمانه به شيوه هاي گزينشي و غير شفاف خدمت مي كنند و انتشار دروغ ها و ادعاهاي دشمنان حكومت سوريه با اهداف غير پنهان و ناديده گرفتن اطلاعات موثق ارائه شده از دولت سوريه؛ اين نهاد را به گروگان و شاهد دروغين درباره حوادث سوريه و شريك ايجاد پوشش سياسي براي دشمني با سوريه و جنايت هاي گروه هاي تروريستي و حاميان آن ها تبديل مي كند.
خاورم**8005*شبس*1613*انتشار دهنده: عبدالله غفاري