حدود 9 ميليون زن در ايتاليا مورد آزار جنسي قرار گرفته اند

رم - ايرنا - موسسه ملي آمار ايتاليا (ايستات)درتازه ترين گزارش خود تحت عنوان 'آزار و اخاذي جنسي در محل كار'اعلام كردكه حدود 9 ميليون زن در ايتاليا در طول زندگي خود متحمل نوعي آزار جنسي در محل كار و خارج از آن شده است.

به گزارش ايرنا، ايستات روز چهارشنبه افزود: 8 ميليون و 800 هزار زن در ايتاليا متحمل نوعي آزار و اذيت جنسي در طول زندگي خود شده است كه از اين تعداد يك ميليون و 173 هزار نفر، (معادل 7.5 درصد) قرباني اخاذي جنسي در محل كار جهت استخدام و يا حفظ شغل و يا براي پيشرفت حرفه اي شده است.
ايستات تخمين مي زند كه 8 ميليون و 816 هزار زن، معادل 43.6 درصد كل زنان ميان 14 تا 65 سال، در طول عمر خود متحمل نوعي آزار و اذيت جنسي شده باشند. از اين تعداد 3 ميليون و 118 هزار نفر (معادل 15.4 درصد) در سه سال اخير متحمل آزار جنسي شده اند.
براي نخستين بار آزار جنسي حتي در قبال مردها نيز به ثبت رسيده است و تخمين زده مي شود كه 3 ميليون و 754 هزار مرد (18.8 درصد) در ايتاليا متحمل نوعي آزار و اذيت جنسي در طول زندگي خود شده باشند كه از اين تعداد يك ميليون و 274 هزار نفر (6.4 درصد) در سه سال اخير متحمل آزار جنسي شده اند.
ايستات همچنين تخمين مي زند كه يك ميليون و 173 هزار زن ( 7.5 درصد) قرباني اخاذي جنسي در محل كار براي استخدام و يا حفظ شغل و يا پيشرفت حرفه اي شده باشند. تنها در 3 سال اخير 167 هزار زن متحمل انواع اخاذي شده اند. اكثر زنان قرباني آزار جنسي در بخش هاي فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني و يا خانگي كار مي كرده و يا به دنبال كار بوده اند.
به گزارش ايرنا، براساس داده هاي پليس ايتاليا، بطور متوسط يك زن در هر سه روز و نيم در اين كشور در محيط خانوادگي خود كشته مي شود. در خانواده هاي ايتاليايي علاوه بر قتل، هر روز بطور متوسط 23 مورد آزار و شكنجه، 28 مورد بدرفتاري، 16 مورد ضرب و شتم و 9 مورد تجاوز جنسي به زنان بوقوع مي پيوندد.
ايتاليا حدود 60 ميليون نفر جمعيت دارد كه از اين تعداد 31ميليون نفر را زنان تشكيل مي دهند.
براي مبارزه با پديده خشونت با زنان در ايتاليا، علاوه بر حفاظت ارائه شده توسط قانون كه شامل هشدار و ممنوعيت نزديك شدن تا حبس خانگي و حتي زندان مي شود، پليس نيز در زمينه جلوگيري از اين موارد از طريق اطلاع رساني و شناسايي نخستين رفتارهاي خشن كار مي كند.
جرايم عليه زن ها با اينكه رو به كاهش است، اما بسياري از موارد به پليس اعلام نمي شود و اغلب قربانيان اين جرايم سكوت كرده و منزوي مي شوند در حالي كه مجرم مجازات نمي شود.
عبارت زن كشي از مدت ها پيش وارد زبان عاميانه در ايتاليا شده كه بيانگر نگراني گسترده در اين كشور است. زنان در ايتاليا اغلب در محيط خانواده كشته مي شوند و حدود 71 درصد قتل ها در داخل خانواده و به دست نزديكان صورت مي گيرد.
اروپام**461**1590

سرخط اخبار جهان