روسیه به رسانه های عامل خارجی اجازه پوشش انتخابات داد

مسكو - ایرنا - وزارت امور خارجه روسیه اعلام كرد: رسانه های خارجی كه به عنوان عوامل خارجی در روسیه شناخته شده اند، می توانند در كمیسیون مركزی انتخابات حضور یافته و فعالیت های آن را پوشش دهند.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه خود نوشت: اصول فعالیت رسانه های عامل خارجی همانند فعالیت رسانه های روسیه است و كافی است كه خبرنگاران این رسانه ها، مجوز ویژه خبرنگاری وزارت خارجه روسیه را به همراه داشته باشند.
وزارت خارجه روسیه خاطرنشان كرده است: برای فعالیت در مركز اطلاع رسانی كمیسیون مركزی انتخابات روسیه نیاز به ثبت نام است كه از روز 12ماه فوریه (امروز دوشنبه) می توان آن را انجام داد.
وزارت دادگستری روسیه بر اساس قانون جدید عوامل خارجی، رادیو آزادی و صدای آمریكا و 7 رسانه وابسته به این دو رسانه آمریكایی را عامل خارجی شناخت و در فهرست ویژه قرار داده است.
خبرگزاری تاس به نقل از گزارش وزارت دادگستری روسیه نوشت: رسانه هایی كه عوامل خارجی شاخته شدند شامل صدای آمریكا، رادیو آزادی اروپا (رادیوفردا)، رادیو «ایدل رئالی»، بخش تاتاری رادیو آزادی و كانال های تلویزیونی «ناستایاشی ورمیا» «قفقاز رئالی» ، «فاكتوگراف»، «كریم رئالی» و «سیبیر رئالی» می شوند.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 ماه مارس (27 اسفند امسال) برگزار می شود.
اروپام*391* 1346 **1590