۱۶ بهمن ۱۳۹۶،‏ ۱۷:۱۲
کد خبر: 82821126
۰ نفر
ماهواره هاي تجاري؛ نگين 
پرفروغ اقتصاد فضا

سرمايه گذاري در حوزه فضايي آثار مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد و جامعه دارد؛ به واقع با پروژه هاي عظيم فضايي مي توان از مزاياي آن در مقابله با بلاياي طبيعي، نظارت بر منابع، سطح زيركشت، بهبود زيرساخت هاي مخابراتي و ماهواره اي، تقويت ساختار دفاعي و اكتشافات فضايي بهره مند شد.

مفاهيم بين المللي فعاليت هاي فضايي در 20 سال اخير تغييرات چشمگيري كرده، از جمله در اين سال ها تعداد كشورهاي سرمايه گذار در اين حوزه به شكل قابل توجهي افزايش يافته و از 37 كشور در سال 2003 به 58 كشور در سال 2013 رسيده است. اين تغيير شگرف بيانگر برجسته شدن تاثير فناوري فضايي بر جامعه و زندگي روزمره است و از ديگر سو، فرصت خوبي را براي فعالان علمي و صنعتي اين عرصه فراهم آورده؛ همانطور كه تهديدي براي بازيگران كنوني اين حوزه نيز به شمار مي آيد زيرا بازار را از حالت انحصاري خارج خواهد كرد.

***زنجيره صنعت فضايي
زنجيره اي كه امكان خدمات مبتني بر فضا را فراهم مي كند، شامل طيف وسيعي است كه در چهار سطح قرار دارند؛ 1. آژانس هاي فضايي دولتي، 2. بخش فضايي بالادستي شامل طراحان و سازندگان سيستم هاي فضايي، پرتابگرها و ايستگاه هاي زميني، 3. بخش پايين دستي كه خود عبارتند از الف) اپراتورهاي ماهواره كه ظرفيت خود را به ارائه دهندگان خدمات مي فروشند و ب) كاربران نهايي دولتي و تجاري.

***روند حركت در صنعت فضايي دنيا
درآمد ناشي از صنعت فضايي در سراسر جهان در سال 2016 طبق آمار بين المللي، 323 ميليارد دلار بود كه 43 درصد اين ميزان گردش مالي سهم آمريكا است و بر اساس آمار انجمن صنعت ماهواره، 261 ميليارد دلار به درآمدهاي ماهواره اختصاص مي يابد.
با وجود فعاليت هاي گسترده در صنعت فضا، تمركز در اين صنعت طي سال هاي اخير بر بازار توليد ماهواره بوده است و طي 10 سال گذشته، اپراتورهاي دولتي و تجاري 800ماهواره را با جرم بيش از 50 كيلوگرم به فضا پرتاب كرده اند و انتظار مي رود تا سال 2023، يكهزار و 155 ماهواره جديد توليد شود كه درآمد 188 ميليارد دلاري را نصيب صاحبان آن خواهد كرد. همچنين برآورد مي شود از ميان ماهواره هاي آتي 350 مورد تجاري خواهد بود كه نشان دهنده بازار توليد 56 ميليارد دلاري در طول دوره پيش بيني 10 ساله است.
افزون بر اين، صنعت توليد ماهواره به شدت به دولت هايي وابسته است كه از طريق گسترش مستقيم تحقيق و توسعه يا سرمايه گذاري در حوزه فضايي از آن صنايع حمايت مي كنند.
تمركز بر بازار خدمات ماهواره اي تجاري در بخش پايين دستي شامل سه دسته مجزا براي ارائه خدمات تجاري از طريق سيستم هاي ماهواره اي توسعه يافته است كه عبارتند از: ناوبري، مشاهدات زمين و پخش تلويزيوني و راديويي و بر اساس آمار تفصيلي انجمن صنعت ماهواره، 35 درصد از كل ماهواره هاي موجود ماهواره هاي خدماتي هستند و نزديك به 40 درصد مجموع درآمدهاي ماهواره به اين ماهواره ها اختصاص دارد.
نكته قابل توجه اين كه بازار خدمات ناوبري ماهواره اي طي سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و سرويس هاي ارزش افزوده ماهواره اي نيز بازار وسيعي را براي تجهيزات ارائه دهندگان خدمات ايجاد كرده است.
پيش بيني سازمان جهاني سيستم هاي ناوبري ماهواره اي اروپا نشان مي دهد كه دستگاه هاي GNSS (سيستم ناوبري ماهواره اي جهاني) از حدود 2 ميليارد دلار در سال 2013 تا نزديك به 7 ميليارد دلار در سال 2022 افزايش درآمد نصيب صاحبان خواهند كرد.
همانطور كه از آمار و ارقام برمي آيد، درآمد مستقيم حاصل از سرمايه گذاري در زمينه فضايي در سطح جهاني بازار بزرگي است كه انتظار مي رود طي سال هاي آتي بيش از پيش رشد يابد. همچنين كاربردهاي فراوان اين صنعت و درهم تنيدگي آن با زندگي هر روزه تسريع در توسعه و استقلال در رسيدن به فناوري فضايي را حائز اهميت مي سازد.
علمي**9157