پاداش پايان سال 1396 كاركنان دولت تعيين شد/ جزئيات موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهيلات بانكي براي زلزله زدگان استان هاي ايلام و كرمانشاه

تهران- ايرنا- هيات وزيران در جلسه عصر يكشنبه خود كه به رياست حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رييس جمهور برگزار شد، ميزان پاداش پايان سال 1396 (عيدي ) را مبلغ ثابت 8 ميليون و 475 هزار ريال تعيين كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري؛ در اين جلسه هيات دولت، به دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين خاص اجازه داد به كارمندان خود اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه بطور تمام وقت اشتغال به كار هستند، مبلغ ثابت 8 ميليون و 475 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت نمايند.
پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) به كاركنان خريد خدمت، قراردادي و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1396 بوده و در هر حال ميزان عيدي اين گونه افراد از 50 درصد رقم مذكور كمتر نخواهد بود.
علاوه بر اين، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از كارافتادگي جهاد كشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از كار افتاده كلي نيز مبلغ 8 ميليون و 475 هزار ريال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت است.
لازم به ذكر است خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود و معلمان حق التدريس نيز نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.

**گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور پروانه براي بيش از 4 هزار طرح صنعتي
در ادامه جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشي درباره ايجاد، توسعه و صدور پروانه بهره برداري براي 4161 طرح صنعتي و معدني به هيات وزيران ارايه داد كه اين آمار بيانگر تحقق 5 /92 درصدي برنامه رونق توليد و اشتغال در دستگاه مذكور در سال جاري است.
همچنين گزارش مذكور حاكي از آن است كه بهره برداري از اين طرح ها منجر به اشتغالزايي مستقيم براي 67 هزار و 885 نفر در اين مدت شده است.

**موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهيلات بانكي براي زلزله زدگان استان هاي ايلام و كرمانشاه
هيات وزيران با اختصاص مبلغ 552 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار به آسيب ديدگان ناشي از زلزله اخير در استان ايلام موافقت كرد.
اعتبار اختصاص يافته شامل كمك بلاعوض جهت احداث تعداد 500 واحد آسيب ديده در اماكن مسكوني شهري به ازاي هر واحد 60 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت احداث تعداد 1500 واحد آسيب ديده در اماكن مسكوني روستايي به ازاي هر واحد 50 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت تعمير 1500 واحد آسيب ديده در اماكن مسكوني شهري، روستايي و تجاري به ازاي هر واحد 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم خانگي تعداد 500 واحد مسكوني به ازاي هر واحد 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت تعداد 1085 واحد از آسيب ديدگان به ازاي هر واحد مبلغ 50 ميليون ريال و همچنين اختصاص اعتبار جهت ارايه خدمات فني، مديريتي و آواربرداري و بازسازي تأسيسات زيربنايي است.
با تصويب دولت مبلغ 945 ميليارد ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت نيز با سود 4 درصد در مناطق روستايي و 5 درصد در مناطق شهري به زلزله­زدگان استان ايلام اختصاص يافت.
هيات وزيران همچنين مبلغ 18 هزار و 680 ميليارد و 260 ميليون ريال تسهيلات بانكي با سود 4 درصد در مناطق روستايي و 5 درصد در مناطق شهري به زلزله زدگان استان كرمانشاه اختصاص داد.
اين تسهيلات شامل بازسازي 19 هزار و 426 واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا سقف 300 ميليون ريال، بازسازي تعداد 8677 واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد تا سقف 400 ميليون ريال، تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي حداكثر تا سقف 120 ميليون ريال به اياز هر واحد، مقاوم سازي اماكن مسكوني شهري حداكثر تا سقف 400 ميليون ريال به ازاي هر واحد و تسهيلات تأمين لوازم خانگي و ساير هزينه هاي ضروري حداكثر تا سقف 100 ميليون ريال و تسهيلات بانكي جهت خودروي آسيب ديده به ازاي هر واحد تا سقف 50 ميليون ريال است.
همچنين مبلغ 4 هزار و 756 ميليارد و 780 ميليون ريال براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از زلزله استان كرمانشاه اختصاص يافت كه اين مبلغ صرف كمك بلاعوض جهت جهت احداث 6477 واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد 60 ميليون ريال (نقدي و يا مصالح)، كمك بلاعوض جهت احداث 18626 واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد 50 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و واحدهاي تجاري به ازاي هر واحد حداكثر تا سقف 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت تأمين لوازم خانگي تعداد 31 هزار و 203 واحد مسكوني به ازاي هر واحد 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت مقاوم سازي واحدهاي مسكوني به ازاي هر واحد حداكثر تا سقف 45 ميليون ريال (نقدي و يا مصالح)، كمك بلاعوض جهت فوت 620 نفر به ازاي هر نفر 50 ميليون ريال، بازسازي و مرمت پادگان ها و پاسگاه هاي مرزي آسيب ديده از زلزله توسط ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، اختصاص و پرداخت اعتبار خارج از شمول بابت جبران هزينه هاي جانبي درمان افراد آسيب ديده از زلزله (نظير افراد قطع نخاع، بيماران خاص و ساير بيماران آسيب ديده از زلزله كه نيازمند طول درمان هستند) و هزينه هاي صدور پروانه ساختماني واحدهاي احداثي جهت پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها خواهد شد.
با تصويب دولت همچنين مبلغ 8 ميليارد ريال به عنوان كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت باقيمانده آسيب ديدگاني كه واحد مسكوني آنها به صورت صد درصد تخريب شده است، اختصاص يافت و مبلغ 5 هزار ميليارد ريال اعتبار نيز به عنوان مرحله اول اعتبارات مورد نياز بازسازي تأسيسات زيربنايي، در اختيار استانداري كرمانشاه قرار گرفت.
هيات وزيران همچنين با اختصاص مبلغ 154 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل و تجهيز مراكز مديريت و كنترل حوادث استان ها به منظور بهره برداري هرچه سريع­تر از اين مراكز موافقت كرد.

**دولت وضعيت تأمين آب كشت بهاره را بررسي كرد
هيات وزيران در ادامه جلسه، به بررسي گزارش وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص «تأمين آب كشت بهاره» پرداخت و مسئوليت مديريت آن را با توجه به خشكسالي هاي اخير به كارگروهي از اعضاي دولت محول كرد.

**مجوز انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي چندين پروژه صادر شد
هيات وزيران به منظور توسعه شبكه آزادراهي كشور، افزايش ايمني، سرعت در جابجايي بار و مسافر، صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش زمان سفر و آلودگي محيط زيست و افزايش ظرفيت ترافيكي، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي پروژه هاي آزادراه اصفهان – شهرضا – ايزدخواست و قطعه (6) آزادراه تبريز – اروميه موافقت كرد.

**تسويه بدهي هاي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران توسط دولت
دولت به منظور جبران بخشي از زيان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ناشي از اعمال سياست تثبيت و كاهش سهم خود از تعرفه حق دسترسي به شبكه ريلي به منظور اقتصادي كردن حمل بار توسط راه آهن و به تبع افزايش سهم حمل بار ريلي و ايجاد صرفه جويي قابل توجه به نفع اقتصاد ملي، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داد تا مبلغ 2900 ميليارد ريال از محل منابع هدفمندكردن يارانه‌ها در اختيار شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

**دولت لايحه موافقتنامه سرويس هاي هوايي دوجانبه بين ايران و كويت را تصويب كرد
هيات وزيران لايحه موافقتنامه سرويس هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت را تصويب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر كرد.
اين موافتنامه به منظور تأسيس و بهره ­برداري از سرويس ‏هاي هوايي بين و ماوراء سرزمين‏ ها‏ي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت به عنوان دو عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين ‏المللي و طرف‏ ها‏ي متعاهد منعقد شده است.

**ايران و فرانسه موافقتنامه خدمات هوايي امضا مي كنند
هيات وزيران در راستاي ايجاد خدمات هوايي‌‌ بين‌ و ماوراي‌ سرزمين‌هاي‌ ايران و فرانسه به عنوان دو عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‏ المللي، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پاراف و امضاي موقت موافقتنامه مربوط به خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه اقدام كند.
شبك**1983**3404**دريافت كننده: مرتضي رنجبران**انتشار: محسن اسماعيلي