سه سامانه الكترونيكي جديد گمركي به بهره برداري رسيد

تهران - ايرنا - سه سامانه جديد الكترونيكي گمرك شامل «اظهار قبل از ورود كالا»، «خدمات به واحدهاي توليدي» و «خدمات الكترونيك به صادركنندگان» به مناسبت دهه فجر امروز (يكشنبه) به طور رسمي به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايرنا، سامانه اظهار قبل از ورود كالا در گمرك با هدف تسهيل و توسعه تجارت ايجاد شده است؛ در اين روش گمرك اطلاعاتي چون مانيفست (فهرست نامه بار)، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهاي مربوطه به شكل الكترونيكي دريافت مي‌كند و با اين شيوه ديگر كالا در گمرك نمي ماند.
اين كار به ويژه براي واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي بسيار راهگشا خواهد بود.
بر اين اساس، از اين پس همه كاربران پنجره واحد تجارت فرامرزي مي توانند بلافاصله پس از بارگيري كالا در مبداء تنها بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار كنند تا قبل از ورود كالا به كشور تشريفات گمركي انجام شود.
در رويه اظهار قبل از ورود كالا، صدور پروانه گمركي و اجازه خروج كالا منوط به رسيدن كالا (كالاي موجود) است. اين اقدام مطابق توصيه هاي سازمان جهاني گمرك و تدابير دولت تدبير و اميد در خصوص تسهيل و توسعه تجارت انجام مي شود و گام جديدي در تسريع انجام فرآيندهاي گمركي است.

**سامانه خدمات به واحدهاي توليدي
گمرك ايران با رويكردي توليد محور، با هدف بهبود فضاي كسب و كار، تمامي خدمات خود را به واحدهاي توليدي به صورت كاملا الكترونيك ارايه مي دهد.
در اين روش، تمامي عمليات و فرآيندهايي كه مخاطب آن واحدهاي توليدي هستند تنها با اطلاعات دريافتي از سامانه «مديريت كالا» به صورت سيستمي و خودكار و بدون دخالت كاربر مديريت خواهد شد. واحدهاي توليدي مي توانند براي تنظيم اظهارنامه صادراتي از محل مواد اوليه، پروانه هاي ورود موقت و واردات قطعي و موارد مشابه، معافيت 4 درصدي ماليات علي الحساب، همچنين محاسبه كيل مصرف (ميزان مصرف) و استرداد پروانه هاي وارداتي و تسويه ورود موقت از خدمات الكترونيكي گمرك استفاده كنند.
عمليات مرتبط با ترخيص كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و ويژه، بهره وري از امكان ترخيص نسيه، معيارهاي سلكتويته (انتخابي) گمرك در سالن و درب خروج براي شركت هاي توليدي و صدور اجازه حمل يكسره كالا در مبادي ورودي هوشمند شده و از طريق سامانه «مديريت كالا» امكان پذير است.
عضويت در سامانه «مديريت كالا» براي توليد كنندگان، تسهيل ورود كالا در مسيرهاي سبز و امكان اظهار قبل از ورود و حمل يكسره، تسهيل انجام تشريفات گمركي براي توليدي هاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه و هم چنين تسهيل در جابجايي كالا با صدور پته خروجي ( ) از انبار توليدي جهت استعلام نيروهاي انتظامي را به دنبال خواهد شد.

** تسهيلات جديد صادراتي با گمرك الكترونيك
گمرك ايران تسهيلات جد‌يدي را با حذف ورود حامل هاي كالاهاي صادراتي به گمركات در مسير سبز و زرد ايجاد كرده است.
بر اين اساس به كمك قابليت هاي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي و كنترل كامل تمامي كالاها از طريق اين سامانه ها، در صورتي كه مسير اظهارنامه صادراتي كنترل سيستمي سطح يك (سبز) تعيين شود نيازي به ورود حامل‌ها به داخل گمرك مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هايي كه گمرك مبدأ و مرز خروج يكسان باشد) و توزين والصاق پلمپ در گمرك مبدأ (داخلي) نيست.
در مرحله ابتدايي، صاحب كالا يا اظهاركننده در كارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزي، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگيري، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزين، ثبت بيجك، مراحل درب خروج و بيجك بين اقدام مي‌كند.
در صورتي كه مسير اظهارنامه صادراتي كنترل سيستمي سطح دو (زرد) تعيين شود، نيازي به ورود حامل‌ها به داخل گمرك مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هايي كه گمرك مبدأ و مرز خروج يكسان باشد) و توزين و الصاق پلمپ در گمرك مبدأ (داخلي) نيست.
در اين مسير در ابتدا بررسي اسنادي اظهارنامه‌هاي كنترل سطح دو توسط گمرك مبدأ انجام مي‌پذيرد.
سپس صاحب كالا يا اظهاركننده در كارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزي، با لحاظ كردن قفل سيستمي روي مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگيري، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزين، ثبت بيجك، مراحل درب خروج و بيجك بين اقدام مي‌ كند، در صورت نياز به تعيين ماهيت و يا تغيير مسير وفق مقررات انجام شود.
به گزارش ايرنا، اين سه پروژه كه با هدف تسهيل تجارت فرامرزي ايران انجام شده است، روز يكشنبه با حضور فرود عسگري رئيس كل گمرك و به مناسبت سي و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در سالن نمايش آنلاين سامانه جامع الكترونيك در مهرآباد به بهره برداري رسيد.
سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي بزرگترين طرح تحول گمرك ايران به شمار مي رود كه در سال 1393 پياده سازي شد.
اكنون تشريفات صادرات، واردات و ترانزيت در گمرك ايران تحت پوشش اين سامانه قرار دارد و تا اين لحظه با كمك سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي تبادل اطلاعات گمرك ايران با 29 سازمان همكار به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
در ادامه تلاش ها و برنامه هاي گمرك ايران براي ارتقاي كاركرد سامانه هاي الكترونيكي در گمرك از ابتداي سالجاري هوشمند سازي تمامي اطلاعات كالاهاي وارداتي با هدف مبارزه با تخلفات با موفقيت كليد خورد و با الكترونيكي شدن اطلاعات بارنامه ، فاكتور خريد ، عدل بندي و منشا ارز ، تطبيق اطلاعات كاملا هوشمند سازي شد و سامانه جامع گمركي هم اكنون اين قابليت را پيدا كرده است كه به طور كامل در زنجيره ورود اطلاعات ترخيص ، داده ها را تطبيق و علاوه بر پيشگيري از قاچاق كالا به صورت خودكار هر گونه تخلف احتمالي را شناسايي كند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025
خبرنگار: ليلا جودي**انتشاردهنده: فرهاد راستي