تلفيق هنر و انسانيت در گيلان؛ نمايشگاهي به نفع كودكان بي سرپرست

رشت - ايرنا - نمايشگاه نقاشي ديل خوشي، با آثاري از فرناز بهارلو با هدف كمك به كودكان بي سرپرست در نگارخانه الهي رشت داير شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا نمايشگاه يادشده كار گروهي يك انجمن خيريه و همكاري هنرمند يادشده براي كمك به كودكان بي سرپرست است.
بنا به گفته اعضاي انجمن خيريه دايركننده نمايشگاه نقاشي ديل خوشي، بخشي از عوايد فروش اين نمايشگاه به كودكان بي سرپرست استان اختصاص مي يابد.
فرناز بهارلو برگزيده مسابقات بين المللي ژاپن، كافه گالري اپي كيور تگزاس آمريكا، نياوران تهران و ... است.
نمايشگاه نقاشي ديل خوشي تا هجدهم بهمن ماه جاري در نگارخانه الهي واقع در خيابان تختي رشت برپاست.
خبرنگار:مرضيه ضامن**انتشاردهنده:كبيري
1881/2007