67درصد بودجه شهرداری نجف آباد صرف امورعمرانی می شود

نجف آباد- اصفهان - ایرنا - شهردار نجف آباد گفت: ۶۷درصد بودجه سال آتی این شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است.

مسعود منتطری روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: ازبودجه 135میلیارد تومانی ارائه شده به شورای شهر ۱۱۵ میلیارد تومان به عنوان بودجه نقدی و ۲۰میلیارد تومان غیر نقدی است.
وی افزود: از مجموع بودجه نقدی در نظر گرفته شده، ۷۷میلیارد تومان معادل 67درصد برای اجرای پروژه های عمرانی و ۳۸ میلیارد تومان معادل 33 درصد برای هزینه های جاری اختصاص پیدا كرده است.
وی همچنین با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص انتقال درآمد برخی مناطق به شهرداری مركزی یا دیگر مراكز گفت: در چند سال اخیر تمامی درآمد مناطق پنج گانه در امور جاری و عمرانی همان منطقه مصرف شده و در بیشتر موارد با توجه به ناتوانی مناطق در تأمین هزینه های جاری یا تكمیل طرح های عمرانی شاخص، شهرداری مركزی از محل اعتبارات جذب شده استانی و ملی، با همراهی و تدبیر شورای شهر كمك های متعددی به مناطق داشته است.
منتظری به عنوان نمونه از كمك ۴میلیارد تومانی شهرداری مركزی در سال جاری به آسفالت مناطق پنج گانه نام برد و افزود: كمك های دولت به شهرداری ها تنها در قالب ردیف های محدودی امكان پذیر است كه با پیگیری های متعدد صورت گرفته در سطح استانی و ملی، این میزان در موارد متعددی به چندین برابر افزایش پیدا كرده است.
وی گفت: بودجه شهرداری از سال ۹۲تاكنون با شیبی ملایم و واقع بینانه افزایش پیدا كرده و از 56 به ۱۳۵میلیارد تومان در سال جاری رسیده ایم وبودجه طوری تدوین و تنظیم شده كه با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی كشور و مردم، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر برای محقق نشدن این پیش بینی زیر سوال نروند.
شهرستان نجف آباد با وسعت 285 كیلومتر مربع، 330 هزار نفر جمعیت در 30 كیلومتری غر ب اصفهان قرار دارد.
ت / خبرنگار: غلامحسین كریمی - آرزو فلاح - انتشار دهنده : عمادی