رئیس سرویس امنیت ملی ازبكستان بركنار شد

باكو – ایرنا – رستم عنایت اف رئیس سرویس امنیت ملی ازبكستان كه از سال 1995 میلادی این سمت را بر عهده داشت ، از سوی شوكت میر ضیایف رییس جمهوری این كشور بركنار شد .

به گزارش روز چهارشنبه 'اسپوتنیك ازبكستان ' ، شوكت میرضیایف رییس جمهوری ازبكستان بركناری رئیس سرویس امنیت ملی را در یك نشست با حضور نمایندگان دادستانی كل و سرویس امنیت ملی این كشور اعلام كرد .
به دستور رئیس جمهوری ازبكستان ، اختیار عبدالله اف دادستان كل سابق ازبكستان به سمت رئیس جدید سرویس امنیت ملی این كشور منصوب شد .
رئیس جمهوری ازبكستان در اواخر سال 2017 میلادی طی سخنانی در پارلمان این كشور خواستار تهیه و تصویب قانون جدید درباره سرویس امنیت ملی شد .
شوكت میرضیایف همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات در سرویس امنیت ملی و پایان دادن به اقدامات خشونت آمیز در فعالیت نیروهای امنیتی و انتظامی تاكید كرد .
به گزارش ایرنا،ادهم احمد بایوف وزیر كشور سابق ازبكستان نیز دو روز پیش طی عملیات مشترك گروه ویژه گارد ریاست جمهوری ، وزارت كشور و دادستانی كل در تاشكند بازداشت شد .
بازداشت وزیر كشور سابق ازبكستان چند ماه پس از بركناری وی از سمت خود و یك ماه پس از طرح اتهام خیانت از سوی شوكت میرضیایوف رئیس جمهوری این كشور علیه وی ، صورت گرفت .
میرضیایف اواخر سال 2016 بعنوان رئیس جمهوری ازبكستان، زمام امور را دست گرفت ، وی كه با شعار اصلاحات در همه عرصه ها روی كار آمد ، تیم ویژه ای متشكل از شخصیت های قابل اعتماد تشكیل داده و با كمك این تیم، تاكنون تعدادی از مقامات این كشور را در رابطه با تخلف و ناتوانی بركنار كرده است .