تداوم روند ذخيره سازي 2800  تن ميوه شب عيد در آذربايجان غربي

اروميه– ايرنا– رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: براي تامين ميوه شب عيد در استان 2 هزار و 800 تن ميوه شامل 2 هزار تن پرتقال و 800 تن سيب ذخيره سازي مي شود و اين روند همچنان ادامه دارد.

اسمعيل كريمزاده روز يكشنبه در حاشيه جلسه تنظيم بازار شب عيد در اروميه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر اينكه خريدهاي لازم انجام شده است، ادامه داد: آذربايجان غربي استان معين براي تهيه ميوه شب عيد ساير نقاط كشور نيز به شمار مي رود.
وي بيان كرد: براي تنظيم بازار شب عيد 800 تن ميوه ممتاز سيب درختي تامين شده و در سردخانه هاي تعاون روستايي ذخيره سازي شده است.
كريم زاده اضافه كرد: اين استان جزو استانهاي تامين كننده سيب درختي هشت استان است و وضعيت مطلوبي در اين زمينه دارد.
وي افزود: پرتقال شب عيد نيز از نوع والنسيا از جنوب و نيز از منطقه شمال كشور خريداري شده و در استان ذخيره سازي مي شود.
وي بيان كرد: آذربايجان غربي از نظر توليد گوشت مرغ به علت توليد مطلوب از شرايط خوبي برخوردار است و با توليد روزانه 200 تا 210 تن مشكلي در ذخيره سازي آن ندارد.
وي بيان كرد: مصرف روزانه در استان 150 تن و پيك مصرف 180 تن است كه در اين زمينه نيز مي توان در تامين نياز ساير استان ها اقدام كرد.
كريم زاده بيان كرد: در زمينه ذخيره گوشت قرمز و سفيد منجمد در استان نيز تاكنون يكهزار و 600 تن ذخيره گوشت سفيد وجود دارد كه پيش بيني مي شود تا عيد اين ذخاير به 2 هزار و 200 تن افزايش يابد.
وي اضافه كرد: گوشت قرمز موجود 20 تن است كه با خريداري 80 تن اين ميزان را به 100 تن خواهيم رساند.
وي درباره توليد تخم مرغ نيز گفت: بايد 31 هزار تن تخم داشته باشيم كه متاسفانه اين ميزان كم است و 19 هزار و 500 تن واردات در اين زمينه خواهيم داشت.
كريم زاده افزود: درصدديم تا توليد تخم مرغ به 11هزار و 500 تن در استان افزايش يابد و مقرر شده است تا يكهزار تن تخم مرغ براي تامين نياز استان از تركيه وارد آذربايجان غربي شود.
وي اظهار كرد: اين ميزان واردات به تدريج وارد استان مي شود تا در اين زمينه مشكلي توليد نشود.
كريم زاده بيان كرد: در زمينه تامين برنج مورد نياز نيز يكهزار و 900 تن برنج هندي موجودي انبار اداره كل غله و خدمات بازرگاني بوده و يكهزار تن نيز شكر در اين زمينه ذخيره سازي و توزيع خواهد شد.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي با توليد سالانه بيش از يك ميليون تن سيب درختي جزو استان هاي برتر در توليد و استان معين كشور براي تامين سيب درختي شب عيد هشت استان ديگر است.
اين استان با وجود عرضه ميوه شب عيد به ساير استان ها سالانه 1500 تا 2 هزار تن پرتقال از شمال و جنوب كشور براي تامين نياز شب عيد وارد مي كند.
گوشت، برنج، شكر، ميوه از جمله اقلامي است كه مسئولان عضو ستاد تنظيم بازار آذربايجان غربي اين اقلام را ذخيره سازي كرده و از 20 اسفند تا 15 فروردين به تدريج در بازار عرضه مي كنند تا تعادل قيمت ها در اين ايام كه ميزان مصرف افزايش مي يابد، حفظ شود.
7125/3072
** خبرنگار: طاهره نويد آرين ** انتشار دهنده: عليرضا فولادي
7125/2093 خبرنگار : طاهره نويد آرين انتشار دهنده: صابر چهرقاني