جلوگيري ازمصادره شخصيت علمي زكرياي رازي توسط ساير كشورها

تهران - ايرنا - جلسه 225 كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به رياست علي‌اكبر ولايتي در محل دبيرخانه اين شورا برگزار و اقدامات انجام شده و برنامه‌هاي پيش رو به‌منظور گراميداشت نقش محمد بن زكرياي رازي ارائه شد.

به گزارش ايرنا مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز شنبه اعلام كرد كه ولايتي در اين زمينه طي سخناني گفت: اگر در مورد محمد بن زكرياي رازي اقدامي صورت نگيرد، اين چهره تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران توسط ساير كشورها مصادره خواهد شد.
وي افزود: بايد ساخت بناي يادبود محمد بن زكرياي رازي در شهر ري تسريع شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: آثار رازي بايد از سراسر جهان جمع‌آوري‌شده و در شكل فاخري منتشر شوند.
پس از سخنان ولايتي، اعضاي كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران با اشاره به وجهه بين‌المللي محمد بن زكرياي رازي بر توجه به اين موضوع تأكيد كردند.
دستور بعدي جلسه كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، موضوع نام‌گذاري سال 2018 توسط سازمان علمي فرهنگي سازمان ملل متحد يونسكو به نام شيخ شهاب‌الدين سهروردي بود كه اعضا در اين زمينه بيانات خود را ارائه دادند.
به گزارش مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستور ديگر جلسه كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، آئين‌نامه اهداي جايزه بين‌المللي امام خميني«ره» بود كه گزارشي توسط نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ارائه شد.
در ادامه جلسه 225 كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران موضوع پذيرش دانشجو در مقطع پسادكتري درمورد ابن هيثم مورد بررسي قرار گرفت كه ولايتي هم در اين زمينه گفت: شخصيت جامع ابن هيثم در حوزه فيزيك و رياضي مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: ابن هيثم درمورد فيزيك و نقش نور در ديدن انسان تحقيقات فراواني داشته است.
رئيس كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ادامه داد: نظريه غلط بطلميوس درمورد ديدن انسان و كاركرد چشم توسط ابن هيثم تصحيح شده است.
پس از سخنان ولايتي، اعضاي كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران بر برنامه‌ريزي به‌منظور تدوين تاريخ مهندسي در تمدن اسلام و ايران تأكيد كردند.

فراهنگ ** 1085** 1823 دريافت كننده : ناهيد پورمند ** انتشار: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ