معاون وزير آموزش و پرورش: سازمان دانش‌آموزي بالاترين ظرفيت را براي تحقق سند تحول دارد

مشهد- ايرنا- معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنيادين را داراي جامعيت كامل و لازم توصيف و بيان كرد: سازمان دانش‌آموزي بالاترين ظرفيت را براي تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در ساحتهاي ششگانه دارد.

عليرضا كاظمي روز پنجشنبه در گردهمايي روساي سازمان دانش‌آموزي كشور در مشهد افزود: سازمان دانش آموزي با توجه به جايگاه و ويژگيهايي كه دارد مي تواند در تحقق اهداف مورد نظر سند تحول نقش مهم و اجتناب ناپذيري ايفا كند.
وي ادامه داد: سازمان دانش‌ آموزي بهترين بستر براي جريان سازيهاي فرهنگي است كه مي‌ توان در كنار آداب اجتماعي به دانش آموزان آموزشهاي لازم را در اين زمينه ارائه داد.
معاون وزير آموزش و پرورش بر اهميت و ضرورت ترويج و آموزش مكارم اخلاقي به دانش آموزان تاكيد و بيان كرد: هم اكنون مهمترين چالش تعليم و تربيت، فضاي مجازي و فضاي موجود جامعه است كه بايد در اين مسير كه تعليم و تربيت به شدت تحت تاثير قرار گرفته مديريت خوبي اعمال شود.
وي گفت: بعد گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي در حالي كه تجهيزات و امكانات آموزشي پيشرفت چشمگيري داشته اما هنوز به داده‌هاي مورد انتظار در آموزش و پرورش نرسيده ايم و دليل اين اتفاق وجود چالشها در نظام تعليم و تربيت است. اين اتفاق نيازمند هماهنگ كردن متغيرهاي تربيتي است. در ابتدا مربي بايد از ويژگيهاي منحصر به فرد برخوردار باشد.
كاظمي آگاهي نسبت به اصول و روشهاي تربيتي را از ديگر ويژگيهاي لازمه يك مربي ذكر و بيان كرد: يكي از چالشهاي آموزش و پرورش وجود فضاي آلوده و ناپاك از جمله فضاي جامعه و مجازي است كه دانش‌آموزان در اين محيطها رشد مي‌ كنند. محيط اساسي ترين نقش را در تربيت ايفا مي ‌كند و سازمان دانش‌آموزي از اين منظر بهترين بستر براي تحقق مكارم اخلاقي دانش‌آموزان است.
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش همچنين سه راهبرد مهم اين معاونت را توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترت، فعاليتهاي مهارت محور و اخلاق محور و نيز ايجاد نشاط و اميد اعلام و بيان كرد: آلودگيهاي موجود در فضاي مجازي رو به افزايش است و هر روز بيش از پيش جوانان درگير آموزه هاي نادرست قرار مي‌ گيرند. تنها راه مقابله با چنين وضعيتي ورود به اين فضا و ايجاد شبكه ‌اي سالم و جذب دانش آموزان به آن است لذا قصد داريم شبكه ‌اي مجازي ايجاد نموده تا بتوان از اين طريق موضوعات آموزشي و تربيتي را به دانش آموزان منتقل كرد.
وي همچنين به چالشهاي موجود در سازمان دانش‌آموزي اشاره و بيان كرد: فقدان برنامه متصل با سند تحول بنيادين، فقدان نظام مالي منسجم، منابع انساني و ساختار سازماني و ناپيوستگي نظام اداري از جمله اين چالشها هستند. از اقدامات مهم در حوزه سازمان دانش آموزي توسعه كيفي آن همراه با كميت ملاحظه شده است. در نظر داريم برنامه ‌اي تدوين شود كه داراي محتواي لازم به منظور اجرا در كف مدارس باشد.
گردهمايي روساي سازمان دانش‌آموزي كشور به مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.
سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران با هدف اعتلاي شخصيت ديني، اخلاقي، عاطفي، علمي واجتماعي دانش آموزان، ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه آنها در زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ورزشي و هنري تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش از سال 1378 فعال شده است.
هيات امناء به رياست وزير آموزش و پرورش، شوراي برنامه ريزي، مجمع مدرسان و مجمع دانش آموزان و مربيان اركان اين سازمان هستند. تشكلهاي سازمان دانش آموزي نيز شامل 'پيشتازان، فرزانگان، هلال احمر، استعدادهاي برتر، راهيان معرفت و مجمع اعضا' است. همچنين مجلس دانش‌آموزي، خبرگزاري كانون دانش آموزي و مديريت دانش آموزي استانها و شهرستانها از واحدهاي تابعه اين سازمان هستند.
خبرنگار: آرزو جاوداني **انتشار: حسين كريم زاده
7496/1858