ناهمخواني منابع يگان حفاظت از عرصه هاي طبيعي با ماموريت ها

تبريز- ايرنا - فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: نيرو و اعتبار يگان حفاظت براي كنترل 135 ميليون هكتار عرصه هاي طبيعي كشور همخواني ندارد.

به گزارش ايرنا، سرهنگ قاسم سبزعلي روز چهارشنبه در جلسه توديع و معارفه فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي با اشاره به شرايط اقليمي كشور و تشديد خشكسالي، گفت: نابساماني هاي زيست محيطي به دليل اين است كه نتوانسته ايم با طبيعت رفتار مسالمت آميز داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه چالش هاي زيست محيطي رو به افزايش است و امكانات يگان حفاظت از نظر منابع انساني و اعتباري محدود است، گفت: بهره گيري حداكثري از ظرفيت موجود در دستور كار سازمان است .
وي بر ضرورت بهره گيري از مشاركت عمومي و ظرفيت مردمي همچون تشكل هاي زيست محيطي براي صيانت از عرصه هاي طبيعي تاكيد كرد.
سرهنگ سبزعلي با اشاره به اينكه اجراي قلع و قمح به نوعي لطمه به اقتصاد كشور است، گفت: ناهماهنگي بين بخشي از جمله صدور مجوزهاي ساخت و ساز در اراضي ملي منجر به اين اقدام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه حفاظت از عرصه هاي طبيعي مستلزم همكاري نهادهاي ديگر و همراهي عمومي است، خاطرنشان كرد: همچنان در اجراي طرح هاي مختلف تعهدات زيست محيطي ناديده گرفته مي شود.
سرهنگ سبزعلي، نگاه جزيره اي به نهادهاي مختلف را آفتي براي حفاظت از عرصه هاي ملي دانست و گفت: تا زماني كه اقدامات حفاظتي مناسب نداشته باشيم احيا فايده اي ندارد.
وي با بيان اينكه به دليل تفاوت هاي اقليمي نمي توان در زمينه حفاظت از منابع طبيعي نسخه اي واحد براي كل كشور پيچيد، اظهاركرد: اولويت هاي هر استان بايد مشخص شود.
وي با اشاره به اينكه 100 ميليارد ريال تجهيزات حفاظتي همچون خودرو و بي سيم در شرف واگذاري است، گفت: مكانيزه شدن و پرهيز از اقدام هاي سنتي در دستور كار يگان حفاظت است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي هم با اشاره به اينكه در مورد معدود افرادي كه متعرض منابع طبيعي مي شوند نياز به برخورد قهري و قانوني داريم، اظهار كرد: در صورت بروز اختلاف سعي بر اين است كه در مرحله اول با شيوه اداري مسئله حل شود.
داور نامدار با اشاره به اينكه اقدامات قانوني منابع طبيعي با منافع عده اي تعارض دارد، خاطرنشان كرد: 80 درصد مخاطبان ما كشاورز و دامدارند و ترجيح ما تشكيل پرونده نيست.
وي با اشاره به اينكه قانون به ادارت كل منابع طبيعي استان ها اجازه داده است نسبت به خلاء يد از اراضي ملي تصرف شده اقدام كند، گفت: حقوق شهروندي در اختلافات رعايت مي شود.
نامدار با بيان اينكه اداره حفاظت به صورت حرفه اي يار اصلي يگان حفاظت است، گفت: تمام همكاران موظف به كمك به اين يگان در انجام ماموريت هاي محوله هستند.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي گفت: پيشگيري از وقوع جرم اولويت نخست يگان حفاظت است.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه از خدمات سرهنگ اسداله اسدي قدرداني و سرهنگ محمدرضا حسن زاده به عنوان فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان شرقي معرفي شد.
سرهنگ اسدي با اشاره به فعاليت هاي يگان حفاظت استان گفت: از ابتداي سال 1393 تا پايان 6 ماهه امسال 2 هزار و 432 فقره پرونده خلاء يد از متصرفان اراضي طبيعي تشكيل و 3 هزار و 343 هكتار از اراضي ملي استان رفع تصرف شده است.
وي همچنين از 69 فقره قلع و قمح در استان در مدت ياد شده خبرداد و گفت: جرايم وصولي استان 189 ميليارد ريال است.
سرهنگ اسدي با اشاره به عملياتي شدن دستور كار پيشگيري از حريق در استان از سال 1393 گفت: اجراي اين دستور كاهش 50 درصدي آتش سوزي در عرصه طبيعي استان را به همراه داشته است.
به گزارش ايرنا 2 ميليون و 600 هزار هكتار از وسعت 4.5 ميليون هكتاري استان آذربايجان شرقي اراضي ملي است.
خبرنگار: پرويز انصاري**انتشار: عزيزي راد
3071/518