شبيه‌سازي ساختار سلول‌هاي مسدودكننده خون شبكيه

تهران – ايرنا - گروهي از محققان در بارسلوناي اسپانيا ابزاري ساختند كه قادر است سلول‌هاي مسدود كننده خون شبكيه انسان را شبيه‌سازي كند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، اين ابزار داراي چندين محفظه است كه به‌منظور شبيه‌سازي ساختار شبكيه به ترتيب خاصي چيده شده‌اند.
درون هر محفظه يكي از انواع سلول‌هاي لايه درون‌رگي، سلول‌هاي عصبي و سلول‌هاي رنگي شبكيه قرار دارد. اين محفظه‌ها با مجموعه‌اي از ميكروشيارها به يكديگر مرتبط شده‌اند و سلول‌ها از طريق اين شيارها مي توانند مولكول‌هاي سيگنال‌دهنده را با هم تبادل كرده و ارتباط برقرار كنند. در نتيجه موادي كه توسط برخي از سلول‌ها ساخته شده به ساير سلول‌ها نيز مي‌رسد و يك ارتباط درون سلولي و بين سلول مانند يك اندام زنده برقرار مي‌شود.
از سال‌ها قبل محققان به منظور كاهش آزمايشات حيواني و تسريع فرايند دستيابي به نتيجه به دنبال روش هاي جايگزين از جمله آزمايش روي سلول‌هاي زنده بوده‌اند. اما اين امر به دليل دشواري بازسازي ارتباط و تعاملات بين‌سلولي، محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند.
محققان براي حل اين مشكل در حال توسعه سيستم‌هايي هستند كه عملكرد بافت‌ها و اندام‌ها را در شرايطي بسيار نزديك به واقعيت شبيه‌سازي مي‌كنند. اين ابزارها كه با عنوان «اندام روي تراشه» شناخته مي‌شوند، دربرگيرنده ميكرومحيط‌هاي و ميكروساختارهايي كه بافت‌ها و اندام‌هاي زنده را شبيه‌سازي مي‌كنند.
علمي(6)**9259**1440
مترجم: سپيده كاشاني** انتشار: گلشن