زنگ خطر سالمندآزاری به صدا درآمد

تهران - ایرنا - جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی با هشدار نسبت به زنگ خطر سالمندآزاری در كشور گفت: اپیدمی سالمندآزاری باید بطور جدی در كشور مورد توجه قرار گیرد چراكه آمار آن بالاتر از آمار جهانی است.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، سعید مدنی روز یكشنبه در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه افزود: شیوع خشونت علیه سالمندان بین چهار تا 9 درصد در جهان است اما اغلب مطالعات در ایران این آمار را تقریبا 10 درصد اعلام می كنند كه زنگ خطر است.
وی، غفلت طرد و سوء رفتار مالی را از جمله خشونت های علیه سالمندان در كشور عنوان كرد.

**شیوع خشونت علیه زنان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به خمیرشدن 30 جلد گزارش خشونت علیه زنان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ، گفت: نسخه هایی از این گزارش باقی مانده كه طبق آن ، خشونت علیه زنان در 66 درصد خانوارهای ایرانی شایع است؛ 30 درصد تجربه خشونت حاد را داشتند و در 10 درصد خانوارها منجر به صدمات موقت و دائم شده است.
مدنی افزود: مطالعات نشان می دهد كه شیوع خشونت علیه زنان باردار بالا است و 48 درصد زنان باردار تجربه خشونت فیزیكی و 21 درصد خشونت جنسی داشته اند.

**خشونت علیه كودكان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: شیوع خشونت علیه كودكان خیلی بالا است و شیوع خشونت علیه كودكان در ایران 28.2 درصد است و براساس مطالعه دیگر خشونت جنسی بین كودكان نیز 42 درصد و خشونت عاطفی و روانی 81 درصد است.
مدنی افزود: خشونت علیه كودكان با دور شدن از تهران ، افزایش می یابد و شیوع خشونت علیه كودكان از 3.9 درصد تا 71.4 درصد در مناطق مختلف كشور متغیر است كه آمار بالا بیشتر در خانواده های دارای اعتیاد اتفاق می افتد.
وی ، فقر و نابرابری ، اختلالات روانی والدین و سوء مصرف والدین را از مهم ترین عوامل خشونت علیه كودكان برشمرد.

**خشونت علیه خود در ایران
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره خشونت علیه خود در ایران گفت: آمار رسمی مركز آمار نشان می دهد تعداد موارد خودكشی از سال 75 تا 90 از دو هزار و 700 مورد به سه هزار و 315 نفر افزایش یافته اما در مجموع نرخ خودكشی در ایران كمتر از جهان اما بالاتر از نرخ خاورمیانه است.
مدنی افزود: اقدام به خودكشی در میان زنان، شایع تر است اما خودكشی منجر به فوت در مردان بیشتر است . میانگین شیوع خودكشی در جهان طبق مطالعات سیستماتیك ، هشت نفر در هر یكصد هزار نفر است.
وی خاطرنشان كرد: با این وجود خودكشی در برخی شهرهای ایران بالاتر از میانگین جهانی است بطورمثال میانگین خودكشی در مسجد سلیمان 27.2 و كرمانشاه 26.2 در هر یكصد هزار نفر است.

**خشونت اجتماعی
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: شواهد نشان می دهد كه روند خشونت اجتماعی رو به افزایش است. در سال 70 ، یكهزار و 419 مورد قتل گزارش شد كه این آمار در سال 90 به دو هزار و 112 نفر رسید. طی همین مدت موارد ضرب و جرح از 60 هزار به 69 هزار و چاقوكشی از سه هزار مورد به سه هزار و 700 نفر رسید.
مدنی افزود: این آمار نشان می دهد كه سهم جوانان در خشونت اجتماعی و سهم زنان در برخی خشونت ها مانند قتل و اعتیاد ، افزایش پیدا كرده است.
وی ادامه داد: همچنین طبقه متوسط هم وارد گروه اعمال كنندگان خشونت شده اند.
وی با اشاره به وجود 15 تا 20 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضا در 6 ماهه نخست سال 90 ، گفت: ضرب و شتم و توهین بین 10 اتهام نخست ایرانی ها قرار دارد .
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی اظهار داشت: شیوع خشونت در مردان بیشتر از زنان است و اغلب جوانانی كه خشونت می ورزند ، مجرد هستند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خشونت علیه كاركنان نظام سلامت به ویژه پرستاران اشاره كرد و گفت: 72.6 درصد پرستاران در طول دوره كاری خود مورد خشونت قرار می گیرند.

**احساس عدم امنیت بین زنان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت علیه زنان در محل كار رو به افزایش است . احساس عدم امنیت اجتماعی یكی از علائم بالا بودن خشونت است و در مطالعه سال 90 ، نزدیك به 80 درصد جمعیت ایران احساس عدم امنیت اجتماعی به میزان كم یا زیاد می كند.
مدنی افزود: احساس عدم امنیت در زنان بیشتر است بطورمثال طبق مطالعه ای در مشهد ، 75 درصد زنان در 6 ماه منتهی به انجام مطالعه ، احساس عدم امنیت از جمله چراغ زدن اتومبیل و زل زدن كرده اند. 85 درصد این زنان با موقعیت اصرار به شماره دادن یا گرفتن ، روبرو شده اند .
وی تصریح كرد: وضعیت نابرابری به نهایت در ایران نامطلوب است و درصورت ادامه وضعیت موجود طبیعتا چشم انداز خوش بینانه ای برای آینده خشونت در ایران سراغ نداریم.

**تعریف خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: احساس امنیت و احساس عدم امنیت دو شاخص مهمی هستند كه وضعیت خشونت را در جامعه مشخص می كنند. خشونت حالتی از رفتار است كه فردخشن با استفاده از زور فیزیكی یا غیرفیزیكی ، خواسته خود را تحمیل می كند.
مدنی افزود: خشونت از رویكرد روانشناختی به رویكرد جامعه شناختی و اجتماعی سوق پیدا كرده و سهم و نقش ساختارها در خشونت بیشتر مورد توجه قرار داده است . خشونت ضد توسعه است.

**انواع خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت از منظر گونه شناسی و ماهیت به چهار نوع جسمی ، جنسی ، روانی اجتماعی و غفلت تقسیم بندی می شود و از نوع دیگر نیز به خشونت نسبت به خود ، خشونت بین فردی و خشونت جمعی تقسیم بندی می شود.
مدنی افزود: گونه بندی خشونت براساس معیار قوانین نیز به خشونت ساختاری ، نهادی ، رسمی و قانونی تقسیم بندی می شود بطورمثال اعدام براین اساس نوعی رفتار خشونت آمیز محسوب می شود.

**مصادیق خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطرنشان كرد: خشونت مجرمانه در قالب جرم یا اعتراض اجتماعی به وجود می آید. خود زنی و خودكشی نیز از مصادیق خشونت علیه خود به شمار می روند. بسیاری از مشكلات اجتماعی مانند اعتیاد و بیماری های روانی در حقیقت ، خشونت به خود است.
مدنی گفت: ضرب و شتم و همسرآزاری نیز از مصادیق خشونت بین فردی به شمار می رود و خشونت دولت ها نیز می تواند در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی باشد.
وی افزود: خشونت از نظر 'محل اعمال خشونت ' نیز به انواع خشونت خانوادگی ، آموزشی و خشونت در محل كار تقسیم می شود و قربانیان آن را اقشار گوناگون مانند زنان ، كودكان و سالمندان تشكیل می دهند.

**اپیدمی خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: گفته می شود كه استفاده از زور ، گرایش همگانی است كه باید جلوی آن گرفته شود.
مدنی افزود : وقوع خشونت و عدم وقوع خشونت در جوامع وجود دارد اما تضاد بین آن باید مدیریت شود تا آثار مخرب نداشته باشد.

**چه كسانی مرتكب خشونت می شوند؟
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت یا از جانب فرادستان یا از جانب فرودستان انجام می گیرد و الگوهای متفاوتی دارد . در خشونت فرادستان با قوانین ، سر و كار داریم بطورمثال گاهی قوانین مانند اعدام یا تائید اعمال خشونت مرد بر زن طبق قانون مدنی ، موجب خشونت می شود. جهل مقدس و عرف و فرهنگ نیز در ابعاد مختلف می تواند خشونت را ترویج كند .
مدنی افزود: مهم ترین عامل در خشونت فرودستان به ویژه در انواع خشونت های جمعی و بین فردی، ناكامی و سرخوردگی است .
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: در مطالعه ای با عنوان 'سنجش سرمایه اجتماعی ' كه در سال 94 انجام و در آن از مطلوب بودن برابری و عدالت در جامعه سئوال شد ، 59 درصد گفتند كه عدالت و برابری در جامعه كم، 34.8 درصد گفتند متوسط است. بنابراین ارزیابی عمومی جامعه این است كه برابری و عدالت وجود ندارد و بیش از نیمی از جمعیت معتقدند كه برابری نیست. این مسائل موجب می شود كه تمایل خشونت در جامعه بالا رود.
مدنی افزود: در ساختار سیاسی كه اقتدارگرا یا نسبتا اقتدارگرا و در وضعیت كه ساختار خانواده در حال گذار از مرحله سنتی است باید منتظر خشونت باشیم.
وی خاطرنشان كرد: روزانه در جهان چهار هزار و 400 نفر براثر خشونت جان خود را از دست می دهد . چهارمین علت مرگ و میر در گروه سنی 15 تا 44 سال در جهان ناشی از خشونت است. از 1.6 میلیون نفری كه در سال 2000 در جهان ، جان خود را از دست دادند ، یك سوم به قتل رسیدند ، یك پنجم براثر جنگ جان خود را از دست دادند و نیمی نیز خودكشی كردند.
اجتمام**9185**1569**خبرنگار: سادات حسینی خواه **انتشار:علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej