كشت كلزا در سطح3500هكتار از مزارع خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: در سال جاري سه هزار و 500 هكتار از مزارع اين استان زير كشت پاييزه دانه روغني كلزا رفته است.

به گزارش ايرنا عبدالله يوسفي در جمع مديران اين سازمان با بيان اينكه توليد كلزا در استان افزايش مي يابد اظهار كرد: پيش بيني مي شود از اين سطح بيش از 7 هزار تن دانه روغني كلزا توليد شود.
وي افزود: اين افزايش در راستاي حمايت هاي دولت و وزارت جهاد كشاورزي از اين كشت در خصوص تامين بذر يارانه اي و نيز ادوات كشت رايانه اي صورت گرفته است، خوشبختانه كشت اين محصول با استقبال مواجه شده و در اين راستا ضمن برگزاري كلاس هاي آموزشي براي بهره برداران و تامين به موقع نهاده هاي كشت، تاكيد بر دستيابي به بهترين كيفيت مزارع از نظر سطح سبز و تاريخ كشت بوده است.
وي اظهار كرد: سياست و برنامه سال جاري بر رعايت تاريخ كشت بوده و تمامي مزارع استان در تاريخ مناسب كشت شد و هم اكنون با توجه به شرايط دماي مناسب فصل پاييز و زمستان وضعيت خوبي در مزارع استان وجود دارد.
يوسفي گفت: همچنين در مزارع با علف هاي هرز به خوبي مبارزه شده و با شروع رشد مجدد كلزا در انتهاي زمستان، همراه با رعايت اصول به زراعي شاهد توليد محصولي مناسب باشيم.
وي گفت: كشاورزان و كارشناسان كشاورزي مرتبط با توليد محصول كلزا بايد مراقبت هاي ويژه اي براي حفظ مزارع و همچنين تغذيه داشته باشند چرا كه گرماي پاييزه باعث رشد بيشتر گياه خواهد شد.
وي بر مبارزه با شته كلزا تاكيد كرد و افزود: كودهايي با پايه پتاسيمي و كودهايي حاوي اسيد هاي آمينه در برنامه تغذيه مزارع قرار گيرد همچنين با شروع مجدد رشد كلزا ، تغذيه صحيح و به موقع مزارع باعث افزايش محصول مي شود.
سطح زير كشت كلزا در سال جاري در مقايسه با پارسال بيش از 5 برابر افزايش خواهد داشت.
پارسال سطح ابلاغي كشت كلزا پاييزه در اين استان پنج هزار هكتار بود كه چهار هزار و 500 هكتار كشت شد و با توجه به سرماي بي سابقه آذرماه هزار و 421 هكتار باقي ماند كه از اين ميزان سطح يكهزار و 400 تن محصول توليد شد.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح 300 هزار هكتار كشتزاز است.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي