منابع آب زیرزمینی شهر بجنورد در معرض خطر آلودگی فاضلاب است

بجنورد- ایرنا- مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به اینكه فاضلاب یكی از مهم ترین منابع آلوده كننده منابع آب زیرزمینی در شهر بجنورد است گفت: این منابع اكنون بجد در معرض خطر آلودگی فاضلاب قرار دارد.

غلامحسین ساقی یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینكه كودهای شیمایی و فاضلاب انسانی از علت های اصلی آلودگی منابع زیر زمین است اظهار كرد: كندی در اجرای طرح فاضلاب سبب شده تا فاضلاب به منابع زیرزمینی نفوذ كرده و این منابع را آلوده كند.
وی با اشاره به اینكه انتقال آب سد شیرین دره به بجنورد سبب بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در بجنورد شده است گفت: بالا آمدن سطح آب در بجنورد سبب شده تا آلودگی این منابع محسوس باشد.
ساقی گفت: آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان بجنورد از سد شیرین دره تامین می شود و این به معنای وابستگی زیاد تامین آب به میزان بارندگی ها است و با توجه به كاهش میزان بارندگی ها، استفاده از منابع آبی چاه ها در تابستان سال آتی محتمل است اما آب تمام چاه ها در بجنورد برای آشامیدن مناسب نیست زیرا میزان نیترات در برخی از چاه ها بالا است.

* آلودگی آب چاه ها
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: آلودگی منابع آبی زیرزمینی سبب شده تا برخی چاه ها از دست رفته تلقی شود و در عمل نمی توان آب چاه ها را وارد مدار كرد.
وی با بیان اینكه خدمات طرح های فاضلاب در شهر بجنورد كمتر از نیمی از جمعیت این شهر را پوشش داده است اظهار كرد: بر این اساس اجرای طرح فاضلاب باید سرعت گیرد تا به آلودگی آب های زیرزمینی دامن زده نشود.
وی تصریح كرد: اكنون تمام هم و غم ما اجرای شبكه فاضلاب در شهر بجنور است اما در سال های گذشته، كمبود اعتبار سبب شده تا كارها به كندی انجام شود.

*همكاری برخی نهادها ضعیف است
ساقی تصریح كرد: از سال 69 تاكنون در مدت 27 سال، تنها 48.5 درصد از شبكه فاضلاب شهر بجنورد اجرایی شده است و تكمیل شبكه فاضلاب در این شهر 2 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اما همه چیز پول نیست و باید همكاری نهادهای مختلف نیز باشد.
وی با بیان اینكه شهرداری بجنورد همكاری مناسب در اجرای طرح های فاضلاب ندارد گفت: در شهر آشخانه، شیروان و اسفراین، شورای شهر و شهرداری همكاری خوبی داشته اند و تا كنون طرح های فاضلاب به خوبی اجرا شده است اما در شهر بجنورد این همكاری از طرف شهرداری آنگونه كه باید مشاهده نمی شود.
وی اظهار كرد: نبود همكاری مناسب سبب می شود مردم متضرر شوند و دود آن به چشم مردم می رود.

* 2780 میلیارد طرح فاضلاب
مدیر عامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینكه پیگیر هستیم تا بخش خصوصی برای اجرای طرح های فاضلاب وارد عرصه شود گفت: بر اساس ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، قرار است ردیف اعتباری برای طرح های فاضلابی كه با كمك بخش خصوصی اجرا شده، منظور شود.
وی افزود: در این شرایط، سرمایه گذار بخش خصوصی 85 درصد و دستگاه اجرایی 15 درصد از اعتبار مورد نیاز اجرای طرح های فاضلاب را تامین می كند و بر اساس مجوز وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، دولت موظف می شود در سال های آتی، به میزان اعتباری كه سرمایه گذار آورده است برای طرح های فاضلاب، ردیف بودجه ای لحاظ كند.
وی افزود: قرار است طرح های فاضلاب در شهرهای بجنورد، شیروان و آشخانه با كمك سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا شود كه ارزش اعتباری این طرح ها 2 هزار و 780 میلیارد ریال برآورد شده است.

* میزان بهره مندی شهروندان خراسان شمالی كمتر از متوسط كشوری
ساقی با بیان اینكه به دنبال جذب سرمایه گذار برای اجرای این طرح ها هستیم گفت: در شهر شیروان 720 میلیارد ریال، در شهر آشخانه 460 میلیارد ریال و در بجنورد یكهزار و 600 میلیارد ریال ارزش اجرای طرح های مزبور است.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بیان اینكه اجرای طرح های فاضلاب در این استان از میانگین كشوری پایین تر است افزود: اكنون در سطح كشور به طور متوسط 48 درصد از مردم ساكن در شهرها زیر پوشش خدمات فاضلاب هستند اما این رقم در خراسان شمالی 31 درصد است كه 17 درصد از میانگین كشوری عقب تر است.
اخبار خراسان شمالی را در كانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری كنید.
7185 / 6042 خبرنگار: كبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی