40 درصد دانش آموزان خراسان رضوي زير پوشش طرح روبان قرمز

مشهد – ايرنا – كارشناس مسئول پيشگيري از اچ آي وي (ايدز) معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني مشهد گفت: سال نخست طرح روبان قرمز در مدارس براي 40 درصد از دانش آموزان متوسطه اول و دوم 14 شهرستان زير پوشش اين دانشگاه در خراسان رضوي اجرا شده است.

علي حسين پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اجراي طرح روبان قرمز در مدارس بر اساس برنامه چهارم راهبردي پيشگيري از ايدز با مشاركت اداره سلامت و تندرستي آموزش و پرورش استان انجام گرفته است.
وي اظهار كرد: اجراي طرح روبان قرمز براساس رويكرد نوين آموزشي، طي سه مرحله شامل آموزش مدرسان حوزه بهداشت، آموزش مربيان آموزش و پرورش از طريق مدارس حوزه بهداشت، آموزش دانش آموزان توسط معلمان در ديماه آغاز شده و تا اواسط اسفندماه ادامه مي يابد.
وي بيان كرد: اين طرح باعث مي شود كه ترس دانش آموزان از ابتلا به اچ آي وي كاهش يابد، در اين طرح به شناخت از بيماري ايدز، انجام آزمايش توصيه و شناسايي بيماران و درمان آنان كمك مي شود.
كارشناس مسئول پيشگيري از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: هم اينك در رده سني دانش آموز، 10نفر مبتلا به اچ آي وي از طريق انتقال بيماري از مادر به فرزند در منطقه زير پوشش اين دانشگاه شناسايي شده اند كه تحت درمان هستند.
استان 6.5 ميليون نفري خراسان رضوي 1.2 ميليون دانش آموز دارد.
5132/7489
خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: علي اصغر ايزدي