جرايم 60 درصد زندانيان گنبدي با موادمخدر مرتبط است

گنبدكاووس - ايرنا - معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ويژه گنبدكاووس با تاكيد بر تلاش بيشتر مسئولان و مردم براي كاهش آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد درجامعه، گفت: جرايم 60 درصد از زندانيان اين شهرستان مربوط به مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فرهاد شيبك روز شنبه در دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان افزود: اگرچه معضل اعتياد يك شبه ايجاد نشده و يك شبه نيز رفع نمي شود اما دستگاه هاي اجرايي بايستي با نگاه برنامه اي و استفاده از مشاركت مردم و تشكل هاي مردم نهاد، براي پيشگيري و كاهش اين آسيب اجتماعي تلاش بيشتري نمايند.
وي، هزينه در حوزه پيشگيري از مواد مخدر و آسيب هاي اجتماعي را نوعي سرمايه گذاري دانست و گفت: پيش نياز مبارزه با اعتياد، آموزش به عنوان ركن اصلي و استفاده از مشاركت هاي اجتماعي اعم از دولتي و مردمي است كه بايد جدي گرفته شود.
شيبك اضافه كرد: پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و تلاش براي كاهش مصرف موادمخدر بويژه نوع صنعتي آن، دو رويكرد اصلي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر گنبدكاووس است كه بايد ازسوي دستگاه هاي عضو اين شورا مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي با تاكيد برتلاش مضاعف دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزشي گنبدكاووس درحوزه آموزش و پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، تصريح كرد: متاسفانه شيوع مواد مخدر در بين دانشجويان به 2،6 درصد رسيده كه نگران كننده است.
معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ويژه گنبدكاووس، نقش رسانه هاي گروهي را نيز در آموزش و آگاهي بخشي به جامعه بويژه نسل جوان در پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي مهم دانست و گفت: اكنون اين باور اشتباه در برخي جوانان وجود دارد كه مصرف كم مواد، اعتياد نمي آورد و اين باور بايد اصلاح شود.
به گزارش ايرنا، مدير اداره زندان گنبدكاووس نيز دراين جلسه با بيان اينكه 73 درصد زندانيان اين شهرستان كم سواد، بيسواد يا داراي تحصيلات ابتدايي هستند، گفت: رابطه مستقيمي بين سواد با جرم آنان وجود دارد.
عباس مختاري افزود: 33 درصد زندانيان اين شهرستان به جرم سرقت، 30 درصد به جرم مواد مخدر و بقيه نيز در ساير جرائم هستند وبيشتر زندانياني كه دست به سرقت زده اند، اعتياد نيز داشته اند.
وي با ارائه گزارشي از اقدامات درماني، پيشگيرانه و آموزشي ويژه زندانيان و خانواده هاي آنان، از توقف پنج ساله عمليات اجرايي ندامتگاه هزار نفري گنبدكاووس خبر داد و اضافه كرد: اين طرح كه عمليات اجرايي آن ازسال 87 شروع شده تنها 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تكميل آن نيازمند 100 ميليارد ريال اعتبار است.
به گزارش ايرنا دراين جلسه برخي اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر گنبدكاووس نيز گزارشي از فعاليت هاي آموزشي خود درحوزه پيشگيري و كاهش آسيب ها بويژه در بحث اعتياد ارائه كردند.
شهرستان گنبدكاووس با 350 هزار نفر جمعيت درشرق استان گلستان واقع است.
1860/3039/
خبرنگار : علي لكزانوري ** انتشار دهنده: تاج محمد شيري