حمايت از پژوهشگران برتر جوان حوزه زيست‌فناوري

تهران- ايرنا- ستاد توسعه زيست‌فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به منظور معرفي و تشويق پژوهشگران موفق در حوزه زيست‌فناوري از پژوهشگران جوان اين حوزه حمايت مي كند.

به گزارش روز شنبه گروه علمي ايرنا از مركز ارتباطات و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي هر سال در مراسم هايي مانند همايش يا كنگره‌هاي مرتبط با زيست فناوري و يا هفته پژوهش، پژوهشگران موفق اين حوزه را معرفي و آنها را مورد حمايت قرار مي دهد.
پژوهشگر پس از تكميل و ارسال فرم ' حمايت از پژوهشگران برتر در حوزه زيست‌فناوري' بر اساس اين آيين نامه مورد ارزيابي قرار گرفته و 10 نفر از پژوهشگراني كه موفق به كسب بالاترين امتياز شوند به عنوان 'پژوهشگران برتر جوان' معرفي مي شوند. پژوهشگران بايد حداكثر 40 سال داشته باشند و به طور مشخص در زمينه زيست‌فناوري فعاليت كنند.
معيار ارزيابي پژوهشگران، دستاوردها و خروجي هاي مربوط به 5 سال گذشته است و موارد مربوط به بيش از 5 سال در ارزشيابي لحاظ نمي‌شود.
پژوهشگران متقاضي مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي به آدرس biodc.isti.ir مراجعه كنند.
علمي**1023**1440
تنظيم:ابوالقاسم تيموري** انتشار: گلشن