سرخط روزنامه هاي تركيه / روز شنبه 30 دي ماه 96

آنكاراـ ايرناـ سخنان رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه در مراسم امضاي توافقنامه همكاري با صندوق قرض الحسنه بانك اروپايي بازسازي و توسعه، حمله موشكي پ.ك.ك به بيمارستان ها در اعزاز، عقب نشيني نيروهاي نظامي روسيه پيش از عمليات ارتش تركيه در عفرين و تاكيد نورالدين جانيكلي وزير دفاع تركيه مبني براي انجام عمليات عفرين بدون تاخير، مهمترين سرخط روزنامه هاي روز شنبه 30 دي ماه 96 در تركيه است.

***
يني شفق:
ـ حمله موشكي پ.ك.ك به بيمارستانها در اعزاز
ـ مردم منبج از تركيه خواستار نجات خود از دست پ.ك.ك هستند
ـ اردوغان: به موسسات اعتبار سنجي ياد مي دهيم كه تركيه با ثبات است
ـ پ.ك.ك در عفرين به زور به نوجوانان سلاح مي دهد
ـ پ.ك.ك در عفرين از چهار طرف در محاصره

***
استار:
ـ اردوغان: برخي موسسات اعتبارسنجي جهان رويكردي اشتباه در قبال تركيه دارند
ـ عقب نشيني نيروهاي روسيه از عفرين
ـ بيمارستان اولين هدف تخريب پ.ك.ك
ـ مواضع پ.ي.د زير آتش توپخانه ارتش تركيه

***
صباح:
ـ اردوغان: برخي موسسات اعتبار سنجي با رويكردي ايديولوژيك عليه تركيه رفتار مي كنند
ـ عفرين در انتظار نيروهاي ارتش تركيه
ـ يلدريم: احتياجي به نصحيت نداريم
ـ جانيكلي: عمليات عفرين بدون تاخير انجام خواهد شد

***
آكشام:
ـ عقب نشيني نيروهاي هاي روسيه از عفرين
ـ تجمعات حمايتي از تركيه با پوستر اردوغان در اعزاز
ـ اردوغان: به موسسات اعتبار سنجي اين كار را ياد خواهيم داد

***
يني آكيت:
ـ نيروهاي روسيه از عفرين عقب نشيني كردند
ـ يلدريم: در دفاع از امنيت ملي از كسي نصيحت نمي پذيريم
ـ جانيكلي: عمليات عفرين انجام خواهد شد
ـ اردوغان: به موسسات اعتبار سنجي، ثبات تركيه را ثابت مي كنيم
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخري

سرخط اخبار جهان