یك مقام مسئول:اصلاح نظام بیمه با افزایش سن، سنوات خدمتی و حق بیمه مدنظر نیست

تهران-ایرنا-مدیر كل فرهنگی و اجتماعی كارفرمایان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای انجام اصلاحات در صندوق ها فعلا موضوع افزایش سن بازنشستگی، افزایش سنوات پرداختی و یا حتی افزایش حق بیمه مطرح نیست. موضوع مهم برقراری نظام پایه است.

«رضا معینی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،با اشاره به اینكه سازمان تامین اجتماعی تكالیفی دارد كه در چارچوب قانون باید عمل كند،افزود: قرار نیست اصلاحات پارامتریك (مقدار معلوم و مشخص یا شاخص) اتفاق بیفتد، چالش های صندوق خاص ایران نیست و به طور تقریب همه كشورها با این چالش ها مواجه هستند.
وی ادامه داد:در ایران بیمه های پایه در دستور كار دولت است، بحث افزایش سن و یا افزایش حق بیمه مطرح نیست زیرا بستر جامعه برای چنین تغییراتی مهیا نیست و ما هم آنها را مطرح نمی كنیم.
وی اظهار داشت: این سازمان نظام پایه را قبول نمی كند زیرا معتقد است بار آن را من و شما كه پرداخت كننده حق بیمه در صندوق تامین اجتماعی هستیم نباید بر عهده بگیریم، حاكمیت باید مسئولیت آن را بپذیرد، حداقل هایی باید به برخی از افراد پرداخت شود كه وظیفه دولت است.
وی ادامه داد: با افزایش امید به زندگی و میزان طولانی دوره مستمری و همچنین با عدم تغییر نرخ حق بیمه و افزایش سن به نقطه ای می رسیم كه صندوق در همه كشورها با مشكلاتی مواجه می شوند.
وی گفت: آمارهای موجود نشان می دهد متوسط عمر در ایران به 73 سال رسیده است و در كنار این افزایش ، متوسط خدمت 24سال و متوسط سن بازنشستگی 52 تا54 سال است، بنابراین از این فاصله باید مستمری باید پرداخت شود و هر چقدر افزایش امید به زندگی بیشتر باشد طول دوره پرداخت مستمری افزایش می یابد.
مدیر كل فرهنگی و اجتماعی كارفرمایان سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: اگر برنامه ریز ی در خصوص صندوق ها نشود در آینده صندوق ها را با مشكل مواجه می كند.
این مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت: موضوع دیگر بحث تورم است. تورم می تواند در صندوق ها تاثیر بگذارد، تورم در كشورهایی كه بالا است در صندوق تاثیر دارد به طوری كه هم روی تعهدات پرداخت و هم روی حق بیمه ای كه دریافت می كند، تاثیر خواهد داشت.
معینی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری از سوی صندوق ها گفت: حق بیمه هایی كه صندوق ها می گیرند باید سرمایه گذاری شوند اما اگر بستر یا بازدهی از محیط كسب و كار نباشد می تواند به یك چالش برای صندوق ها تبدیل شود. همه موارد یاد شده در صندوق ها در همه كشورها در خصوص صندوق ها مطرح است و باز هم تاكید می كنم این موارد خاص ایران نیست.
وی در خصوص قوانین حمایتی صندوق ها گفت: در خیلی از كشورهای دنیا قوانینی تصویب می شود كه جنبه حمایتی دارند، به طور مثال در ایران افرادی با 45سال سن هم بازنشسته می شوند كه در كمتر كشوری این موضوع را می توان مشاهده كرد.
معینی گفت: قوانینی در ایران تصویب كردیم كه در بازنشستگی پیش از موعد افراد با 42تا45 سال سن بازنشسته شده اند در حالیكه متوسط عمر در ایران 73سال باشد، بنابراین باید بیش از سال هایی كه فرد كار كرده از صندوق حقوق دریافت كند كه این موارد باعث می شود صندوق با چالش مواجه شود.
وی توضیح داد:برای عبور از چالش ها در همه جای دنیا پیشنهاداتی می دهند باید اصلاحات پارامتریك انجام دهیم كه این اصلاحات یا باید در حوزه سن یا سابقه و یا روی نرخ باشد.
وی ادامه داد: برخی كشورها معتقدند باید سن را افزایش داد، در اروپا افزایش سن بازنشستگی اتفاق افتاده است؛ سن بازنشستگی در كشورها مختلف است به طوری كه 65 تا 67 سال هم داریم در ایران سن بازنشستگی برای مردان 60 و زنان 55سال است.
وی گفت: طول دوره پرداخت هم متفاوت است در ماده 76 قانون تامین اجتماعی 30 سال پرداخت با50 سال سن و یا 20سال پرداخت با 60 سال سن می تواند بازنشسته شود. زنان در قانون تامین اجتماعی حتی با 20 سال سابقه كار در 42سالگی هم می توانند بازنشسته شوند.
وی با بیان اینكه سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بزرگی است و همیشه ظرفیت بزرگی دارد،اظهار داشت: امروز در این سازمان بحث مطالبات از دولت است، مطالبات از دولت ظرفیت بزرگی است كه دریافت آن از سوی سازمان ،می تواند نقطه سربه سری را به عقب بیندازد.
وی در خصوص اصلاحات پارامتریك صندوق تامین اجتماعی گفت: باید ظرفیت اصلاحات پارامتریك باشد. نمی توانید فی البداهه تصمیم گیری كنید در حالیكه تبعات را نبینید.
وی خبر داد: در نشست های دولت و مجلس مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت محاسبه و در برنامه ششم توسعه و هم بودجه جاری سال 97 دیده شده است، مطالبات دولت باید به نوعی به سازمان پرداخت شود كه بتواند چالش های صندوق را كمتر كند.
وی معتقد است: سازمان تامین اجتماعی بر اساس اصول محاسبات بیمه ای، باید به بیمه پردازان خدمات ارائه دهد و مابه التفاوت آن را باید نهاد حاكمیتی پرداخت كند، در كشورهای دیگر دولتها تكالیفی برای شهروندان خود دارند، باید حداقل هایی از طریق سیستم حاكمیت دولتی پرداخت شود این حداقل ها بر عهده نظام جامع تامین اجتماعی نه سازمان تامین اجتماعی اس؛ ما فقط به كسانی كه بیمه شده سازمان تامین هستند، خدمات ارائه می كنیم؛ نظام پایه باید در كشور ایجاد شود.
وی در خصوص مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت گفت: بحث های مختلفی در خصوص مطالبات از دولت مطرح است، آن چیزی كه از توافق اصلی در مجلس طبق توافق دولت و مجلس حاصل شده توافق روی بودجه سنواتی است كه این مطالبات روی این بودجه منظور شود. برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی مطالبات سال 94 توافق شده است.

**اتاق تعاون ایران
وی در خصوص برگزاری پانل های آموزشی در اتاق تعاون ایران نیز گفت: قرار است تعامل با شركای اجتماعی را افزایش دهیم، در حوزه كارفرمایان سازمان، بیشتر با حوزه كارفرمایی اتاق های بازرگانی، تعاون ایران و اصناف ارتباط داریم؛ حوزه شكل گیری درآمد سازمان از زیر مجموعه این تشكل ها است.
وی توضیح داد: بیش از یك میلیون كارگاه داریم كه زیر مجموعه سه تشكل یاد شده است. وظیفه ما این است كه آخرین مقررات را به دوستان منتقل كنیم و این كارگاه آموزشی را به شكل مستمر ادامه دهیم.
وی بیان داشت: تكالیفی را این بنگاهها باید انجام دهند، دنبال این هستیم كه مشكلات را شناسایی و حل كنیم تا بتوانیم پیشنهاداتی كه دارند در حوزه اجرایی سازمان پیاده كنیم و انتظاراتی كه از سوی سازمان تامین اجتماعی از حوزه كارفرمایی داریم را به آنها منتقل كنیم.
وی تاكید كرد:ارتباطات دائمی خواهد بود و به فراخور توان هر كدام از اتاقها حاضر هستیم تعامل خود را بیشتر كنیم.
معینی گفت: تاكنون نحوه ارائه خدمات به شكل سنتی (دستی)بود كه دوستان در اتاق ها از این شیوه ناراضی بودند و برای اینكه پاسخگو باشیم باید به سمت حوزه های الكترونیكی می رفتیم.
وی اظهار داشت: با آمدن سیستم های مكانیزه این مطالبه از سوی تشكل ها و با توجه به نیاز جامعه شكل گرفت باید به سمت مكانیزه شدن به دلیل كاهش هزینه پاسخگویی، افزایش سرعت، شفاف سازی اقدامات و تحلیل اقدامات به این سمت حركت می كردیم.
وی گفت: پیشتر یكی از مشكلات اصلی بحث ابلاغ بود خیلی وقت ها صورتحساب ها را كه می فرستادیم می گفتند ابلاغ نكردید این سیستم باید تغییر می كرد به طوری كه هم اكنون با الكترونیكی شدن دیگر چنین مشكلاتی نیست؛ وقتی سیستم مكانیزه می شود خیلی از فرایندهای زائد حذف می شود كه این حذف كاهش هزینه ها را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: همچنین بحث پیمانها هم در پانل های آموزشی مطرح می شود، ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیمان ها است كه پیمانكار تكالیفی دارد؛ چگونگی تنظیم قراردادها مهم است و یك نسخه از هر قرارداد باید به اولین شعبه تامین اجتماعی داده شود. همچنین پیمانكار مكلف است لیست بیمه شده ها را به سازمان تامین اجتماعی ارائه كند.
وی در پایان راه نجات كشور را تولید و اشتغال عنوان كرد و گفت: برای توسعه تولید و اشتغال باید فعالیت در حوزه كسب و كار شفاف باشد.
گفتنی است پارامتر، مقدار معلوم و مشخص، مقداری از یك مدار، نسبت میان تقاطع دو سطح است و معانی دیگر آن: پراسنجه، شاخص، محدودیت، (جمع) حدود و ثغور، محدوده ها، (ریاضی) پارامون، پراما، پرما می باشد.
پارامتر اصطلاحی است كه در علوم ریاضی و آمار بكار می رود، پارامتر و یا معدل فارسی آن پراسنجه، مقداری كمی است كه تعریف كننده ویژگی های مشخصی از یك سیستم یا یك تابع است و یا به عنوان عاملی جهت مرتبط كردن توابع و متغیر ها به وسیله یك متغیر مشترك به كار می رود، در مواردی كه بیان یك ارتباط با معادلات مشكل است.
اقتصام**9123** 6075
خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشار دهنده: زهرا هجینی نژاد