رییس انجمن روانپزشكان ایران:60 درصد زنان، تجربه خشونت عاطفی را دارند

تهران - ایرنا - رئیس انجمن روانپزشكان ایران با اشاره به آمار شیوع همسرآزاری در ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است اما تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیكی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.

مریم رسولیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، همسر آزاری جسمی ، عاطفی و جنسی را از انواع مصادیق همسرآزاری نام برد و افزود: بخش زیادی از خشونت عاطفی مبتنی بر این موضوع است كه در زندگی بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود ندارد و اگر مهارت های ارتباطی بین زوج ها بیشتر شود خودبخود این نوع از خشونت كاهش می یابد و اصلاح می شود.
وی خاطرنشان كرد: همسرآزاری عاطفی شامل رفتار بین فردی، رفتار كلامی، عدم توجه و قهر كردن است. همچنین بی توجهی به اینكه فرد به خواسته هایش مانند ارتباط با خانواده اش ، دكتر رفتن و ادامه تحصیل برسد، نیز از مصادیق همسرآزاری عاطفی به شمار می رود.
وی اضافه كرد: همسرآزاری فیزیكی نیز شامل صدمه زدن است؛ این صدمه زدن به هر طریقی مانند پرت كردن شیء ، هل دادن تا تهدید با ابزار خطرناك مانند چاقو می تواند اتفاق بیفتد.
رئیس انجمن روانپزشكان ایران درباره همسرآزاری جنسی نیز گفت: برخی مردان طبق فرهنگ شكل گرفته در گذشته ، تمتع جنسی حتی به زور را حق خود می دانند و نسبت به همسر خود نگاه ابزاری دارند، این مساله نیز از مصادیق همسرآزاری است كه افزایش آگاهی در این زمینه می تواند تاحدی كمك كننده و پیشگیرانه باشد. به آن معنا كه اگر فرد بداند این رفتارش چه آسیبی می زند و چه عوارضی دارد دیگر آن كارها را نمی كند.
رسولیان خاطرنشان كرد: همسرآزاری بطورقطع منجر به بروز آسیب های اجتماعی دیگر می شود و نخستین تاثیر آن روی كودكان است و كودكان آن خانواده ، آسیب می بینند.
وی ادامه داد: خود این كودكان بعدا یا قربانی خشونت یا مرتكب خشونت می شوند و این آسیب به همین شكل ادامه پیدا می كند تا اینكه به دنبال آن طلاق ایجاد می شود. همچنین همسرآزاری منجر به عدم وفاداری زن نسبت به زندگی می شود.
رئیس انجمن روانپزشكان ایران اظهار داشت: هنگامی كه راجع به خشونت خانگی صحبت می كنیم علاوه بر همسرآزاری، سالمندآزاری و كودك آزاری نیز زیرمجموعه آن قرار می گیرد. اما براساس آمار، همسرآزاری در جامعه ما بیشتر از حد سالمندآزاری یا كودك آزاری است و تقریبا همه جای دنیا هم همینطور است.
رسولیان یادآور شد: درباره آمار همسرآزاری تقریبا در دنیا در حد متوسط قرار داریم اما سالمندآزاری و كودك آزاری در ایران نسبت به كشورهای دیگر كمتر است.
اجتمام**9185**1418
مصاحبه كننده : سادات حسینی خواه ** ناشر: مریم برزآبادی