نواخته شدن نقاره هاي حرم مطهر رضوي براي يك زائر شفايافته

مشهد- ايرنا- معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوي گفت: نقاره هاي حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) روز پنجشنبه به يمن ورود يك زائر شفايافته به حرم مطهر، به صدا درآمدند.

سيد خليل منبتي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از سالها قبل رسم بر اين بوده كه اگر يكي از زائرين شفاي خود را از حضرت امام رضا (ع) دريافت مي كرد، نقاره هاي حرم مطهر رضوي به يمن اين رخداد، چندين بار نواخته مي شدند.
وي اظهار كرد: بانويي كه مبتلا به ضايعه نخاعي بود در سال 1394 شفاي خود را از حضرت امام رضا (ع) دريافت كرده و صحت اين موضوع توسط كميسيون مربوط به شفايافتگان در معاونت اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوي پس از كارهاي كارشناسانه و دقيق توسط پزشكان تاييد شده است.
وي گفت: نقاره هاي حرم مطهر رضوي امروز به يمن ورود اين بانو به حرم مطهر، نواخته شدند.
منبتي افزود: هم اكنون پرونده هايي در معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوي درباره شفايافتگان حرم مطهر رضوي وجود دارد كه توسط كارشناسان در دست بررسي است.
خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم
7489 / 6053