۷ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8279922
T T
۰ نفر
دیدار هیات حزب حاکم قبرس ترک نشین با مقامات حزب مخالف بخش یونانی نشین # بخش ترک نشین (قبرس )، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/05/84 خارجی. ترکیه. سیاسی. قبرس هیاتی از مسئولان حزب حاکم "جمهوریخواه ترک" در بخش یونانی نشین قبرس با مقامات حزب مخالف دمکراتیک (دی.سی ) بخش یونانی نشین قبرس دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این هیات به سرپرستی "فردی ثابت سویر" نخست وزیر ترک تبارهای قبرس روز پنجشنبه به بخش یونانی نشین عزیمت کرد و بعد از دیدار با مقامات حزب "دی.سی" به بخش ترک نشین باز گشت. سویر و "نیکوس آناستاسیادیس" رهبر حزب "دی.سی" در پایان دیدار خود در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. سویر در این مصاحبه گفت: "احزاب هر دو بخش که خواهان حل مساله قبرس هستند نباید دچار ناامیدی بشوند." به گفته وی، برخی از سیاستمداران در هر دو بخش، اختلاف نظرهای بین دو بخش در مورد حل مساله قبرس را بسیار جدی وانمود کرده و عمده می کنند و از این طریق ادامه حاکمیت خود و تداوم وضعیت فعلی را ممکن می سازند. سویر با اشاره به طرح صلح عنان گفت: "این طرح، بهترین و عادلانه ترین طرحی بود که تاکنون در قبرس ارائه شده است." به گفته وی ترک تبارهای قبرس به رغم برخی تنگناهای موجود در این طرح آن را قبول کرده و به آن رای مثبت دادند و این مساله نمایانگر خواست ترک تبارها به حل مساله قبرس است. وی با اشاره به این که ترک تبارهای جزیره آماده واگذاری بخشی از حاکمیت خود به اتحادیه اروپا در صورت عضویت در اتحادیه هستند، گفت: "یونانی تبارها نیز با عضویت در اتحادیه، این کار را کرده اند. ولی برخی افراد در هر دو بخش جزیره از واگذاری حق حاکمیت نسبی به طرف مقابل واهمه دارند و این قابل قبول نمی تواند باشد." سویر گفت: "با قبول طرح صلح عنان به عنوان پایه حل مساله قبرس، می توان در این راه تلاش کرد." آناستاسیادیس رهبر حزب "دی.سی" نیز با اعلام این که حزب متبوع وی خواهان برقراری ارتباط نزدیکتر با تمامی احزاب بخش ترک نشین است، گفت: "تماسهای این حزب بطور مستمر با احزاب ترک جزیره ادامه خواهد داشت. وی گفت: "با مسئولان حزب جمهوریخواه ترک برای رفع موانع موجود بین دو حزب برای تشکیل دو کمیته مشترک به توافق رسیده ایم و این کمیته ها، راهکار -های عملی برای افزایش همکاریهای دو حزب ارائه خواهد کرد." مقامات حزب مخالف "دی.سی" نیز در ماه گذشته در بخش ترک نشین با رهبران احزاب مختلف این بخش دیدار کرده بودند. خاورم 2012/230/
۰ نفر