يك فعال صنفي:دولت به تثبيت قيمت محصولات فولادي تمايل دارد

تهران- ايرنا- عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان فولاد ايران گفت: دولت تمايل دارد تا قيمت داخلي محصولات فولادي تثبيت شود، اما قيمت هاي اين بخش تحت تاثير نرخ بازارهاي بين المللي است .

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني انجمن مزبور، بهادراحراميان در نشست هم انديشي رسته ذوب اين تشكل، موضوع هايي از قبيل نحوه تعيين قيمت محصولات فولادي، تثبيت نرخ ها و مشكلاتي كه اين موضوع مي تواند براي صنعت فولاد ايجاد نمايد و همين طور دلايل و راهكارهاي كاهش اختلاف قيمت شمش القايي و قوسي مطرح شد.
كل محصولات فولادي توليد شده در دوره هفت ماهه ( منتهي به مهر ) امسال به 11 ميليون و 315 هزار تن رسيد و در مقايسه با مدت مشابه پارسال كه 10 ميليون و 285 هزار تن بود، رشد 10 درصدي را نشان مي ده .
سهم بخش خصوصي شده از كل محصولات توليدي فولادي در دوره مورد بررسي 6 ميليون و 788 هزار تن بود و بقيه متعلق بخش خصوصي بود.
عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد در مورد نشست رسته ذوب و ريخته گري اين تشكل گفت: موضوع فرمول قيمت گذاري محصولات فولادي بر اساس قيمت هاي ميلگرد داخلي مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد كه قيمت گذاري محصولات فولادي با اتكا به قيمت ميلگرد داخلي امكان پذير نيست و اين تجربه موفقي نخواهد شد و كل زنجيره فولاد تا سنگ آهن را تحت تاثير منفي قرار مي دهد.
احراميان خاطرنشان ساخت : تثبيت قيمت هاي داخلي محصولات فولادي امري غير ممكن است و با توجه به روند مثبت قيمت هاي جهاني و اينكه در صنعت فولاد روند قيمت ها از بازارهاي بين المللي تاثير مي پذيرد، حاضرين در جلسه به اتفاق بر اين امر تاكيد داشتند كه اين كار توجيه پذير نبوده و به توليد آسيب خواهد زد و اشتغال فولادسازان را به خطر خواهد انداخت.
احراميان افزود:امروز درحالي كه نمي دانيم روند بازارهاي جهاني در ماه هاي آينده افزايشي است يا كاهشي، نمي توان تثبيت قيمت در داخل داشت به ويژه زماني كه نهاده هاي توليد در حال افزايش هستند.
به گفته وي، علاوه بر الكترود گرافيتي، قيمت فروآلياژها و نسوزها نيز رو به افزايش است و در نتيجه فشار قيمتي بر روي شمش و محصولات فولادي به وجود آمده است.
ايران چهاردهمين فولاد ساز جهان معرفي شده و قرار است تا افق1404 سند چشم انداز ظرفيت فولاد كشور به رقم 55 ميليون تن برسد.
عضو هيئت مديره انجمن فولاد تصريح كرد: همچنين درمورد اختلاف قيمت شمش قوسي و القايي بحث و تبادل نظر شد و راهكارهايي مطرح، كه يكي از آنها به قيمت قراضه و راه هاي كنترل آن مربوط بود.
وي اضافه كرد : انجمن ياد شده تلاش خواهد كرد در آينده جلسات هم انديشي براي سامان دهي خريد قراضه توسط واحدهاي فولادسازي به ويژه القايي ها برگزار نمايد.
به گزارش ايرنا، اكنون ظرفيت توليد فولا كشور از مرز 30 ميليون تن گذشته و انتظار مي رود ميزان توليد امسال به رقم 22 ميليون تن برسد .
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام 3065*1559*
انتشار : حسين عضدي فسا **